Anasayfa / Soru - Cevap / Part – Time Çalışan İşçinin Hafta Tatili Hakkı Var mıdır ?

Part – Time Çalışan İşçinin Hafta Tatili Hakkı Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

İşçilere verilecek hafta tatili ile ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanunun “Hafta tatili ücreti” başlıklı 46 ncı maddesinde, kısmi süreli (part-time) çalışma ile ilgili bilgi ise Kanunun 13 üncü maddesinde yer almaktadır.

Söz konusu maddede; İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği, çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödeneceği belirtilmiştir.

Kanunun Çalışma süresi başlıklı 63 üncü maddesinde ise haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla iş günlerinde işyerinde 45 saatlik çalışma süresini dolduran işçiye en az 24 saatlik hafta tatili izni verilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, kısmi süreli (part-time) çalışma ise Kanunun 13 üncü maddesinde haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumuna olarak tanımlanmış, İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde de işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışma olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla haftada 30 saat veya daha az süren çalışmalar kısmi süreli (part-time) çalışma sayılacaktır.

Hafta tatiline hak kazanabilmek için haftalık 45 saatlik çalışma süresini tamamlamak gerektiğine göre, part-time çalışanlar da haftalık en fazla 30 saat çalıştığına göre (çünkü haftalık 30 saati geçen çalışmalar part-time çalışma sayılmayacaktır) bunlar hafta tatiline hak kazanamayacaktır.

Part-time çalışanların yıllık izin hakları konusundaki açıklama ise Part-Time Çalışan İşçinin Yıllık İzin Hakkı Var mıdır ? başlıklı yazıda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)