Anasayfa / Haber / Piyasa Denetimi ve Maden İşyerleriyle İlgili Yönetmelikler Yenilendi

Piyasa Denetimi ve Maden İşyerleriyle İlgili Yönetmelikler Yenilendi

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı Kanunla birlikte başlayan yeni süreç çerçevesinde alt mevzuat yenilenmeye devam ediyor. Bu doğrultuda;

• 18 Eylül 2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmî Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yayımlandı. Aynı konuda daha önce 28/12/2004 tarihli ve 25684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

• 19 Eylül 2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği yayımlandı. Bu yönetmelikle düzenleme yapılan konularda daha önce;

– 11/3/1997 tarihli ve 22930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik,

– 28/5/1997 tarihli ve 23002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik,

– 21/2/2004 tarihli ve 25380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,

– 22/2/2004 tarihli ve 25381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,

ise yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu yönetmeliklere web sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Öte yandan; 21/2/2004 tarihli ve 25380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile 22/2/2004 tarihli ve 25381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümleri kapsamında hazırlanan mevcut sağlık ve güvenlik dokümanları bir yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek.