Anasayfa / Yazarlar / Esman DİLLİ / Prim Oranlarıyla İlgili Yeni Düzenleme İşçilere Ödenen Ücretleri Etkileyecek mi

Prim Oranlarıyla İlgili Yeni Düzenleme İşçilere Ödenen Ücretleri Etkileyecek mi

Sponsorlu Bağlantılar

4/a kapsamında sigortalı (işçi) çalıştıran işverenlerin ödeyeceği prim oranları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesi ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesiyle belirlenmiş olup; buna göre işverenlerin her ay, prime esas kazanç alt ve üst sınırları da dikkate alınarak, sigortalının brüt kazancı üzerinden;

• Uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) için % 9+11=20

• Genel sağlık sigortası için % 5+7,5=12,5

• İşsizlik sigortası için % 1+2=3

• Kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık, analık sigortası) için ise işyerinin/işin tehlike sınıf ve derecesine göre % 1 ile % 6,5 arasında

prim ödemeleri gerekmektedir. Sigortalılara fiili hizmet süresi (itibari hizmet veya yıpranma payı) eklenen işyerlerinin uzun vadeli sigorta kolları prim oranı ise % 23’e kadar çıkmaktadır.

Ancak, yukarıda belirtilen prim oranlarının tamamı işverene ait olmayıp, % 15’i sigortalı (işçi) hissesidir. Dolayısıyla işverenin, işçi hissesine düşen primi hesaplayarak ücretinden kesmesi, kendi hissesini de üzerine ekleyip Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemesi gerekmektedir. Şu an 978,60 TL brüt asgari ücretle çalışan bir işçinin aylık ücretinden 146,79 TL sigorta primi kesilmektedir.

Öte yandan, 5/12/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (5/12/2012 tarihli haber), Meclis Genel Kurulu’nda 10 Ocak 2013 Perşembe günü yapılan görüşmeleri sırasında; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmış, % 1 ile % 6,5 arasında olan kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, işyerinin tehlike sınıf ve derecesi ne olursa olsun tüm işyerleri için % 2 olarak sabitlenmiştir (11/1/2013 tarihli haber). Söz konusu Kanunun Cumhurbaşkanı tarafından da aynı şekilde onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde, tehlike sınıf ve derecesine göre % 2 oranında kısa vadeli sigorta kolları primi ödeyen işyerleri için yeni düzenleme herhangi bir değişiklik getirmeyecektir. Ancak; tehlike sınıf ve derecesine göre % 2’nin altında kısa vadeli sigorta kolları primi ödeyen işyerlerinin prim oranı yeni düzenlemeyle birlikte % 2’ye çıkacağı için ödenecek prim miktarı yükselecek, % 2’nin üzerinde kısa vadeli sigorta kolları primi ödeyen işyerlerinin prim oranı ise yeni düzenlemeyle birlikte % 2’ye ineceği için ödenecek prim miktarı da düşecektir.

Yukarıda belirtildiği gibi, işverenler tarafından sigortalılar adına Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen primlerin bir kısmı sigortalının ücretinden kesildiğinden, kısa vadeli sigorta kolları prim oranıyla ilgili bu yeni düzenlemenin işçilere (sigortalılara) ödenen ücreti etkileyip etkilemeyeceği; daha açık bir anlatımla prim oranı yükselen işyerlerinde işçinin ücretinden kesilen prim miktarının artıp artmayacağı, prim oranı düşen işyerlerinde de işçinin ücretinden kesilen prim miktarının azalıp azalmayacağı sorusu akla gelmektedir.

Ancak, kısa vadeli sigorta kolları prim oranındaki bu yeni düzenleme, işyerinin ödeyeceği prim oranı yükselsin veya düşsün fark etmez, sigortalıların (işçilerin) ücretlerinden kesilecek sigorta prim miktarını etkilemeyecektir. Yani yeni düzenlemeyle, kısa vadeli sigorta kolları için daha az prim ödeyecek işyerinde çalışan bir işçinin ücretinden yapılan prim kesintisinde herhangi bir indirim olmayacağı dolayısıyla aldığı ücreti yükselmeyeceği gibi, aynı şekilde yeni düzenlemeyle kısa vadeli sigorta kolları için daha çok prim ödeyecek işyerinde çalışan bir işçinin de ücretinden yapılan prim kesintisinde herhangi bir artış, dolayısıyla da aldığı ücretinde herhangi bir düşüş olmayacaktır. Çünkü, % 15 oranındaki sigortalı hissesinin % 9’u uzun vadeli sigorta kolları için, % 5’i genel sağlık sigortası için, % 1’i ise işsizlik sigortası için kesilen primlerden oluşmaktadır. Kısa vadeli sigorta kolları için ise işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılmayıp, tamamı işveren tarafından ödenmektedir. (isvesosyalguvenlik.com)