Anasayfa / Soru - Cevap / Risk Analizi Ne Kadar Süreyle Geçerlidir ?

Risk Analizi Ne Kadar Süreyle Geçerlidir ?

Sponsorlu Bağlantılar

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 12 nci maddesi uyarınca yapılmış olan risk değerlendirmesi (analizi);

• Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en fazla altı yıl,

• Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en fazla dört yıl,

• Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en fazla iki yıl,

süreyle geçerlidir. Dolayısıyla bu süreler dolmadan risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekir.

Ayrıca, aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak, yukarıda belirtilen süreler dolmamış olsa bile risk değerlendirmesinin tamamen veya kısmen yenilenmesi gerekir;

– İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

– Üretim yönteminde değişiklikler olması.

– İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

– Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

– İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

– İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

– Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları ise 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ekinde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’nde belirtilmiştir.

Risk değerlendirmesi konusunda ayrıntılı bilgi ve açıklama, Bütün Yönleriyle Risk Değerlendirmesi ve Analizi başlıklı yazıda yer almaktadır.