Anasayfa / Haber / Sahte Sigortalı Bildiren İşveren Prim İndiriminden Yararlanamayacak

Sahte Sigortalı Bildiren İşveren Prim İndiriminden Yararlanamayacak

Sponsorlu Bağlantılar

5763 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendine istinaden, 2008 yılı Ekim ayından beri sigorta primi işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazine tarafından karşılanması şeklinde uygulanan beş puanlık prim indiriminden; söz konusu bentte yer alan “Bu Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu fıkrayla sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.” hükmü gereğince, sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler bir yıl boyunca yararlandırılmıyordu.

Bu defa, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6486 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde yapılan değişiklikle, söz konusu hüküm “Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti hâlinde, yararlanılan teşvik tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.” şeklinde değiştirildi.

Yapılan bu değişiklik uyarınca, sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler gibi, fiilen çalışmayan kişileri sigortalı olarak bildirdiği yani sahte sigortalı bildirimi yaptığı tespit edilen işverenler de bir yıl süreyle söz konusu beş puanlık prim indiriminden yararlandırılmayacak.

Bu düzenlemenin yapılmasında, isteğe bağlı sigorta veya 4/b (Bağkur) kapsamında prim ödemesi gerekirken, daha az prim ödemek için söz konusu beş puanlık prim indiriminden yararlanan işyerlerinden sahte sigortalı görünen kişilerin bulunması etkili oldu.

Sahte sigortalılık konusuyla ilgili ayrıntılı bilgi Sahte Sigortalılık ve Uygulanan Yaptırımlar başlıklı yazıda yer almaktadır.