Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Yönetmelik; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Üyelik aidatı başlıklı 18 inci ve Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması başlıklı 19 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmış olup; 9 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, a) İşçi sendikası üyeliğinin kazanılması başlıklı 5 inci ve İşveren sendikası üyeliğinin kazanılması başlıklı 7 nci maddeleri, Üyelikten çekilme başlıklı 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Sendika üyeliğinden çıkarılma başlıklı 11 inci maddesinin ikinci fıkrası 7 Kasım 2013 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte; sendika üyeliğinin kazanılması, sona ermesi ve üyelik aidatının tahsiline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– İşçi ve İşveren Sendikalarına Üyelik başlıklı bölümünde; sendika üyeliği, işçi sendikası üyeliğinin kazanılması, üyelik ve tescil bilgilerinin paylaşılması, işveren sendikası üyeliğinin kazanılması,

– Üyelik ve Dayanışma Aidatları başlıklı bölümünde; üyelik ve dayanışma aidatının belirlenmesi, aidatların sendika hesabına yatırılması,

– Üyeliğin Sona Ermesi başlıklı bölümünde; üyelikten çekilme, sendika üyeliğinden çıkarılma, sendika üyeliğinin çekilme ve çıkarılma dışındaki nedenlerle sona ermesi, sendika üyeliğinin askıya alınması,

– Çeşitli ve Son Hükümler başlıklı bölümünde; üyeliklerin bildirilmesi,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

6356 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında getirilen en önemli yenilik, sendika üyeliği ile ilgili işlemlerin Noter vasıtasıyla yapılması uygulamasına son verilerek bu işlemlerin e-Devlet kapısı üzerinden yapılması uygulamasıdır.