Anasayfa / Haber / Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler de Sendika Denetimi Yapmak İstiyor

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler de Sendika Denetimi Yapmak İstiyor

Sponsorlu Bağlantılar

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun “Kuruluşların denetimi ve şeffaflık” başlıklı 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası, “Kuruluşların (sendika ve konfederasyonların) gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç iki yılda bir 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlerce yapılır. Bu denetimin yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.” şeklindedir.

Ancak bu düzenlemeye, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’ından itiraz geldi. Söz konusu itiraz da; başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere denetim faaliyetlerine ilişkin tüm düzenlemelerde, YMM’ler (yeminli mali müşavirler) ve SMMM’lere (serbest muhasebeci mali müşavirlere) birlikte görev verildiği, 6356 sayılı Kanunda YMM’lere verilen görevin, YMM’lerin özel yetkisi dahilinde yer alan bir görev olmadığı halde, Kanunda sadece YMM’lere yer verilmesinin, SMMM’lere ise yer verilmemesinin açık hukuka aykırılık teşkil etmekte olduğu ileri sürülerek, sendika ve konfederasyonların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimlerini yapma yetkisinin serbest muhasebeci mali müşavirlere de verilmesi istendi.

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı konuya ilişkin “6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile ilgili Odamızın görüşü hakkında” konulu yazısını 22.11.2013 tarihinde Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığı’na (TÜRMOB) gönderdi.

Söz konusu yazının tam metnine http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.