Anasayfa / Haber / SGK Asgari Ücret Desteğiyle İlgili Genelge Yayımladı

SGK Asgari Ücret Desteğiyle İlgili Genelge Yayımladı

Sponsorlu Bağlantılar

İşveren maliyetinin bir kısmının Devlet tarafından karşılanmasına ilişkin düzenleme 27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68 inci maddeyle yapılmıştı.

Uygulamanın 2016/Mart ayından itibaren başlayacağını ise Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı duyuruda belirtmişti. (Bkz. (Bkz. İşverene Devlet Desteğiyle İlgili Kanun Yayımlandı, Asgari Ücret Desteği İçin SGK’ya Başvuru Gerekmiyor)

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamanın ayrıntısıyla ilgili 2016/4 sayılı Genelge’yi yayımladı.

Söz konusu Genelgede;

1- Kapsama giren işverenler,

2- 1 Ocak 2016 tarihinden önce tescil edilmiş işyerleriyle ilgili iş ve işlemler;

– Bu işyerlerinde kapsama sigortalılar,

– Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanması,

– Destekten yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar,

a-Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresinde verilmesi,

b-İşverenin Kuruma borcunun bulunmaması,

c-2016 yılı için prime esas kazancın eksik bildirilmiş veya hiç bildirilmemiş olması hali,

3-2016 yılında tescil edilmiş/edilecek olan işyerlerine ait iş ve işlemler,

– Kapsama giren sigortalılar,

– Destekten yararlanılacak ödeme gün sayısının hesaplanması,

– Destekten yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar,

a-Prim belgelerinin yasal süresinde verilmesi,

b-İşverenin Kuruma borcunun olmaması, Kuruma vadesi geçmiş borcun olmaması veya taksitlendirilmiş olması,

c-İşverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmesi veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmaması hali,

4-Sigorta primlerinin tamamının Devlet tarafından karşılandığı durumlarda verilecek destek tutarı,

5- Alt işvereni bulunan işverenlerin durumu,

6- Destekten yararlanan işverenlerin hakkedişlerinden yapılacak kesintiler,

7-Ev hizmetlerinde çalışan sigortalılarla ilgili işlemler,

8-Ortak hükümler;

a-Muvazaalı işlemlerin önlenmesi,

b-Desteğe esas gün ve kazançların kapsamı,

c-Devir-intikal-adres değişiklikleri hallerinde destekten yararlanma,

d-Asgari ücret desteğinden yararlanacak işverenlerin diğer teşviklerden yararlanma durumu,

e-Desteğin prim borçlarına mahsubu veya iadesi,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.

Genelgenin tam metnine BURADAN ulaşabilirsiniz.