Anasayfa / Eski Haberler / SGK Disiplin Cezasıyla Memuriyetten Ayrılanların Hizmet Borçlanmalarıyla İlgili Duyuru Yayımladı

SGK Disiplin Cezasıyla Memuriyetten Ayrılanların Hizmet Borçlanmalarıyla İlgili Duyuru Yayımladı

Sponsorlu Bağlantılar

12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 40 ıncı maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 44 üncü maddeyle; 23/4/1999 – 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erip, 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanlara, memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasındaki sürede uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış sürelerine ilişkin olarak hizmet borçlanması hakkı getirildiği daha önce belirtilmişti (12/07/2012 tarihli haber).

Kurum konuyla ilgili olarak bir duyuruyu yayımladı.

Ayrıntısına Kurumun internet sitesinden ulaşılabilecek duyuruda özetle;

Kanun kapsamına giren sigortalıların kanunun yürürlüğe girdiği 12/7/2012 tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde Kurumumuzca hesaplanacak borç miktarının, halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerine bildirileceği ve ilgili kamu idarelerince borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma ödenecekği,

Bu Kanuna göre yapılacak işlemlerin, Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresinde bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı tarafından yürütüleceği,

Sigortalıların müracaatlarını T.C. Kimlik Numaralarını, emeklilik sicil numaralarını, varsa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendine tabi çalışmalarına ilişkin sicil numaralarını belirtmek suretiyle yazılı olarak söz konusu adrese yapmaları gerektiği,

Gerekli bilgi ve belgelerin halen görev yaptıkları veya en son görev yaptıkları kurumlardan temin edileceği,

Ayrıca, sigortalıların söz konusu taleplerini bulundukları ildeki sosyal güvenlik müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine de yapabilecekleri,

belirtildi.