Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / SGK Genel Kurulunun Toplanması Çalışması Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

SGK Genel Kurulunun Toplanması Çalışması Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; sosyal güvenlik reformu çerçevesinde Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın tek çatı altında birleşmesiyle oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun toplanmasına, çalışmasına, temsilcilerin görevlendirilmesine, Yönetim Kurulunun seçilmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun (teşkilat kanunu) 5 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış, 8 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Temsilci gönderecek kuruluşlar, temsilci sayıları, toplantıya çağrı ve gündem başlıklı ikinci bölümünde; genel kurula temsilci gönderecek kuruluşlar ve temsilci sayıları, genel kurulun toplantıya çağrılması, genel kurul gündeminin hazırlanması,

– Genel kurulun toplanması, çalışma usul ve esasları başlıklı üçüncü bölümünde; genel kurulun toplanması, toplantının açılışı ve başkanlık divanı seçimi, toplantı ve karar yeter sayısı, genel kurul görüşmeleri, konuşma süresi, görüşmelerin yeterliliği, önergelerin tartışılması, görüşmelerin ertelenmesi, kararların saklanması, komisyonların oluşumu, komisyon raporları üzerinde görüşmeler, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, yönetim kuruluna seçilen üyenin göreve başlaması, genel kurulda oylama usulleri, oy sayım kurulunun seçimi ve çalışma şekli, ilk genel kurul,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı dördüncü bölümünde; yapılacak giderlerin karşılanması,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.