Anasayfa / Haber / SGK İşvereni Yeni Dosya Açmaktan Kurtardı

SGK İşvereni Yeni Dosya Açmaktan Kurtardı

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu işverenleri yeni işyeri dosyası açmaktan kurtaracak bir uygulamayı hayata geçirdi.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin işyeri dosyalarının işlemden kaldırılması başlıklı 34 üncü maddesinde “Özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde, işyerinde en az iki yıl süre ile sigortalı çalıştırılmadığı, işverenler tarafından bildirilen veya Kurumca tespit edilen işyeri dosyaları, sigortalı çalıştırılmaya son verilen tarih itibarıyla ünitece Kanun kapsamından çıkarılır. “ hükmü yer almaktadır.

Yönetmeliğin söz konusu hükmü uyarınca, işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na herhangi bir bildirimde bulunmasa dahi, inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç, en son aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olduğu tarihten itibaren üzerinden iki yıl geçmiş olan işyerine ait işyeri dosyaları sistem tarafından otomatik olarak en son bildirim yapılan ay sonu itibariyle kanun kapsamından çıkarılıyor, yani işyeri dosyası kapatılıyordu.

Ancak daha sonra işveren bu işyerinde tekrar sigortalı çalıştırmaya başladığında sorun çıkıyordu. Çünkü işyeri dosyasının kapatılmış olması nedeniyle e-bildirge şifresi de iptal edilmiş olduğu için çalıştırmaya başladığı sigortalının sigortalı işe giriş bildirgesini ve çalışmasına ait aylık prim ve hizmet belgesini e-bildirge üzerinden veremiyordu. Dolayısıyla yeni işyeri dosyası açtırması gerekiyordu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü konuya ilişkin bir duyuru yayımlayarak bu konudaki sorunun çözüldüğünü belirtti.

Kurum duyurusunda;

Kapsamdan çıkarılmış olan işyerlerinde sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde yeniden işyeri dosyası açılması gerektiği hususunun işverenlerce bilinmemesi nedeniyle yaşanan sorunların önlenebilmesi bakımından, kapsamdan çıkarılmış ancak henüz iz dosyası haline getirilmemiş olan işyerlerinden, yeniden sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde e-bildirge sisteminden aylık prim ve hizmet belgesi verilebilmesi hususunda programlarda düzenleme yapılmış olduğu, kapsamdan çıkışı yapılmış olan işyerlerinden e-bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesinin verilmek istenilmesi durumunda “ işyeri dosyanız kanun kapsamından çıkmış olması nedeniyle giriş yapılamaz. Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezine müracaat ediniz” uyarısı verilerek işverenlerin işyeri dosyalarının işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmesinin sağlanacağı, işverenin ilgili müdürlüğe başvurusu üzerine kapsamdan çıkan işyeri dosyalarının kapsamdan çıkış kaydının kaldırılarak yeniden aylık prim ve hizmet belgesi verilmesinin mümkün hale getirildiği belirtildi.

Dolayısıyla işyerinde iki yıldan daha uzun süre sigortalı çalıştırmaya ara verdiği için işyeri dosyası kapatılan işyerlerinde yeniden sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin bağlı oldukları Kurum müdürlüğüne başvurmaları halinde, işyeri dosyaları sistem tarafından açılacak, işverenin yeni işyeri dosyasına açtırmasına gerek kalmadan aynı dosyadan bildirime devam edilebilecek.

Öte yandan, en son sigortalı bildirimi üzerinden iki yıl geçmiş olan işyerlerine ait dosyaların sistem tarafından otomatik olarak kapatılması uygulaması inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri dosyaları için geçerli değildir. Çünkü özel bina inşaatları ve ihale konusu işler asgari işçilik uygulaması kapsamına girmekte olup, bu tür işlerde inşaatın veya ihale konusu işin bitiminden sonra o iş için Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediği kontrol edilmekte, asgari işçilikle ilgili işlemler tamamlandıktan sonra o işyeri dosyasından dolayı işverenin Kuruma borcu da yoksa işyeri dosyası kapatılmaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)