Anasayfa / Eski Haberler / SGK İşverenlerden E-Posta Adreslerini Acilen Kuruma Bildirmelerini İstedi

SGK İşverenlerden E-Posta Adreslerini Acilen Kuruma Bildirmelerini İstedi

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önce belirtildiği üzere (12/05/2012 tarihli haber); 12/05/2012 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile işverenlere; istirahat (rapor) alan sigortalının istirahatli (raporlu) olduğu süre içerisinde işyerinde çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapma zorunluluğu getirilmiş, ardından Kurum tarafından bu bildirimle ilgili genelge ve duyuru yayımlanmış (27/05/2010 tarihli haber), genelge de; istirahatli sigortalının işyerinde çalışmadığına dair bildirimin işveren tarafından yapılmadığının tespit edilmesi halinde önce işverene söz konusu bildirimi beş gün içinde yapması konusunda yazı gönderilmesi, yazının işverene tebliğ edildiği tarihten itibaren işverenin 5 (beş) gün içerisinde sigortalının işyerinde çalışmadığına dair bildirimi yapmaması halinde işverene idari para cezası uygulanması gerektiği belirtilmişti.

Daha sonra ise Kurum, sigortalılara verilen istirahat raporlarının sağlık hizmet sunucuların tarafından elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi (27/05/2012 tarihli haber) işlemi başta olmak üzere bazı işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla E-Ödenek Programını hayata geçirmiş, söz konusu programın kullanımı ile ilgili olarak da 03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin İşveren Modülü başlıklı bölümünde; çalışılmadığına dair bildirimin süresinde yapılması için Kurum tarafından işverenlere e-posta gönderileceği, e-posta gönderilebilmesi için de işverenlerin e-posta adreslerini Kuruma bildirmeleri gerektiği belirtilmiş, işverenlerin elektronik posta adreslerini Kuruma ulaştırmaları için son gün 01/10/2012 olarak belirlenmişti.

Kurum bu defa bir duyuru yayımlayarak, bu sürenin 31/12/2012 tarihine kadar uzatıldığını belirtti. Bu nedenle E-Ödenek Programı sistemine kaydedilmek üzere e-posta adresini Kuruma bildirmemiş olan işverenlerin 31/12/2012 tarihine kadar e-posta adreslerini Kuruma bildirmeleri gerekmektedir.