Anasayfa / Bilgi / SGK Kimlerin Grip Aşısını Karşılıyor ?

SGK Kimlerin Grip Aşısını Karşılıyor ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu normalde grip aşısı bedelini karşılamıyor, dolayısıyla grip aşısı yaptırmak isteyenlerin aşı bedelini ceplerinden ödeyerek aşı yaptırmaları gerekiyor.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıda belirtilen kişilerin yaptıracağı grip aşısı bedelini karşılıyor.

– 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin (bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmıyor),

– Gebeliğin 2. veya 3. trimesterinde olan gebelerin (Trimester, 9 aylık gebelik süresinin her 3 aylık dönemlerine verilen ad),

– Astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanların,

– Diyabet (şeker) dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanların,

– 6 ay – 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların,

yaptıracakları grip aşısı bedelleri, hastalıklarını / gebelik durumlarını belirten sağlık raporu olması kaydıyla ve yılda bir defaya mahsus olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor. Ayrıca bu kişiler için grip aşısı pratisyen – uzman tüm hekimlerce reçete edilebiliyor yani tüm doktorlar tarafından yazılabiliyor.

Öte yandan, grip aşısının faydalı mı yoksa zararlı mı olduğu, gerekli mi yoksa gereksiz mi olduğu, gribi önleyip önlemediği konusunda tıp otoriteleri arasındaki anlaşmazlıklar halen devam etmekte olup; bazı doktorlar faydalı ve gerekli olduğu, bazı doktorla ise faydası ve gereksiz olduğu, hatta bazı doktorlar zararlı olduğu yönünde görüşlere sahip. Ancak risk altındaki bazı kişilerin grip aşısı yaptırmasında fayda olduğu yönündeki görüşler daha ağırlıkta. (isvesosyalguvenlik.com)