Anasayfa / Eski Haberler / SGK Yeni Borç Yapılandırmasının Ayrıntısına İlişkin Genelgeyi Yayımladı

SGK Yeni Borç Yapılandırmasının Ayrıntısına İlişkin Genelgeyi Yayımladı

Sponsorlu Bağlantılar

19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 46 ncı ve geçici 47 inci maddelerle, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan bazı kişiler için bu borçların yeniden yapılandırılması imkanı getirildiği daha önce belirtilmişti (20/01/2013 tarihli haber).

Geçici 46 ncı maddeyle, emekli olduktan sonra 4/b (Bağ-Kur) kapsamında tekrar çalışmaya başlayan, dolaysıyla sosyal güvenlik destek primi ödemesi gereken, ancak bu primleri ödemediği için durumu daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilen ve geriye dönük olarak adına birikmiş sosyal güvenlik destek primi borcu çıkarılan kişilerin, 31/1/2013 tarihi itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîlerinin,

Geçici 47 nci maddeyle de Kamuya ait veya kamu ortaklığı bulunan işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 19/1/2013 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar kesilmeyip yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin asli ve ferî borçların,

ilgililerin 1/2/2013 tarihinden itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılması, yani borçların geriye dönük olarak yeniden hesaplanarak 36 aya kadar taksitlendirilmesi imkanı getirilmişti.

Söz konusu yapılandırma için başvuru süresi 1 Şubat 2013 tarihinde başlamış olmakla beraber, düzenlemenin ayrıntısı için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun genelgesi beklenmekteydi. Kurumu konuya ilişkin olarak 11/2/2013 tarihli ve 2013/8 sayılı Genelgeyi yayımladı.

Söz konusu borç yapılandırması için başvuru süresi 31/05/2013 tarihi mesai bitiminde sona erecek olup, borç yapılandırmasının ayrıntıları söz konusu genelde yer almaktadır. Genelgeye http://www.sgk.gov.tr/ sayfasındaki Mevzuat/Yürürlükteki Mevzuat/Genelgeler bölümünden ulaşılabilir.