Anasayfa / Haber / Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Uzatıldı

Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Uzatıldı

Sponsorlu Bağlantılar

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu maddesinde düzenlenen ve süresi 31 Aralık 2015 tarihinde sona erecek olan sigorta primi teşvikinin süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin 2015/8321 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu geçici madde uyarınca; 31/12/2015 tarihine kadar (31/12/2020 tarihine kadar uzatıldı) işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların;

– İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,

– Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları,

– Maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamaları kaydıyla,

kapsama giren sigortalıların primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.

Yapılan süre uzatımıyla birlikte 31/12/2020 tarihine kadar işe alınan sigortalılar için işverenler bu teşvikten yararlanabilecek.

Öte yandan bu teşvikten;

– 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle, bunlardan Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınlar için ilave olarak altı ay süreyle, burada belirtilen belge ve niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay süreyle,

– 29 yaşından büyük erkeklerden yukarıda belirtilen belge ve niteliklere sahip olanlar için 24 ay süreyle,

– 4/1-a (SSK) kapsamında çalışmakta iken, mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için 12 ay süreyle,

– 18 yaşından büyüklerden yukarıda belirtilenler kapsamına girmeyip, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar için 6 ay süreyle,

yararlanılmaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)