Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

Sponsorlu Bağlantılar

Gerek 4/1-a (SSK) sigortalılarıyla ilgili olarak kağıt ortamında verilecek sigortalı işe giriş için, gerekse 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların işe girişi (sigorta başlangıcı) için aşağıda linki yer alan Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi kullanılmaktadır. İstisnai durumlar hariç 4/1-a (SSK) sigortalılarıyla ilgili Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin e-bildirge sistemi üzerinden verilmesi gerekmektedir.

İstisnaları hariç 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin en geç iş başlamadan bir gün önce verilmesi gerekmektedir. Yasal süresi dışında verilen sigortalı işe giriş bildirgeleri için 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanır. (Bkz. İşe Giriş Bildirgesinden Dolayı Hangi Cezalar Uygulanır ?)

2013/11 sayılı Genelge uyarınca; 4/1-a (SSK) sigortalılarıyla ilgili olarak sigortalı işe giriş bildirgesinin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde uygulanacak idari para cezası miktarının belirlenebilmesi bakımından bildirge e-bildirge yoluyla alınmaz, işverenden bildirgenin kağıt ortamında düzenlenerek Kuruma vermesi istenir.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin kağıt ortamında Kuruma verilmesi halinde bildirgenin üç nüsha olarak düzenlenmesi gerekir. Kurum evrak kaydından geçirilen bildirgenin bir nüshası sigortalıya verilir, bir nüshası sigortalı dosyasında saklanmak üzere işverende kalır, diğer nüshası ise Kurumda kalır. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin verilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi Sigortalılığın Başlangıcı – Sona Ermesi – Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri ve Diğer Bildirimler başlıklı yazıda yer almaktadır.

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin verilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi belgenin arka yüzünde yer almaktadır.

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-a-b)