Anasayfa / Yargı Kararları / Sigortalı Sayılma – Sayılmama ve Sigortalılığın İptali İle İlgili Yargıtay Kararları

Sigortalı Sayılma – Sayılmama ve Sigortalılığın İptali İle İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; çocuklarının sigortalılık tescillerini iptal eden Kurum işleminin iptalini istemi, davacı şirketin muvazaalı olarak sigortalı gösterilen kişinin sigortalılık süresinin Kurumca iptaline karar verilmesi istemi, işverene ait işyerlerinde ………… tarihleri arasında çalıştığını iddia eden kişinin sigortalılığının tespiti istemi, işverene ait işyerinde ………… tarihleri arasında geçen çalışmalarının sigortalılık süresinden sayılması istemi, davalı işveren yanında bir ay kadar gösterilen çalışma günlerinin iptaline karar verilmesi istemi, davaya konu sözleşmenin eser sözleşmesi olmayıp hizmet sözleşmesi olduğu, bir kimsenin sigortalı sayılabilmesi için sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesinin yeterli olmayacağı aynı zamanda işyerinde fiilen çalışmış olması gerektiği, işyerinde tanzim edilen durum tespit tutanağının iptali istemi, işveren ait işyerinde geçen çalışmasının sigorta kapsamında olduğunun tespiti istemi, hizmet akdi ile istisna akdi ayırımı, köy muhtarlığı nezdinde köy korucusu olarak geçen çalışmalarının sigortalı hizmetlerden olduğunun tesbitine karar verilmesi istemi, Kurum kararının iptaliyle …………. tarihleri arasında geçen hizmetlerinin sigortalı hizmetlerden sayılmasına karar verilmesi istemi, işyerinde ücret karşılığı geçen çalışmalarının tesbiti ile bu sürelerin sigortalı hizmetlerden sayılmasına karar verilmesi istemi, Bağ-Kur sigortalılığının …………. tarihinde sona erdiğinin ve bu tarihten itibaren prim borcu ve gecikme zammı tahakkuk ettirilemeyeceğinin tesbitine karar verilmesi istemi, gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılanlar

• Çalışma süresinin tespiti

• Görevli mahkeme

• Hizmet (iş) sözleşmesi

• Hizmet birleştirmesi

• Hizmet tesbiti

• İptal davası

• İstisna akti-hizmet akti ayırımı

• Sanatçı borçlanması

• Sigortalı olabilme koşulları

• Sigortalı sayılmayanlar

• Sigortalılığın iptali

• Sigortalılık süresinin iptali

• Tarım işçisinin sigortalılığı