Anasayfa / Haber / Sigortalıların Her Yıl 5 Günlük Prim Kaybı Oluyor

Sigortalıların Her Yıl 5 Günlük Prim Kaybı Oluyor

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere sosyal güvenlik mevzuatında, giriş – çıkış olan aylar hariç sigortalıların prim günlerinin hesabında her ay 30 gün, bir yıl 360 gün olarak esas alınmaktadır. Yani 30 gün süren aylarda olduğu gibi 31 gün süren aylarda veya 28 – 29 gün süren Şubat ayında da aylar 30 gün olarak alınmakta, sigortalılara her ay için 30 gün, her bir yıl içinse 360 gün hizmet kazandırılmaktadır. Buna karşılık bir yıl 360 gün değil 365 günden oluşmaktadır. Haliyle yılın tamamını çalışarak veya prim ödeyerek geçiren sigortalıların her yıl 5 gün hizmet kaybı yani prim gün kaybı olmaktadır.

Öte yandan bazen bir günlük sigortalı hizmet (prim gün sayısı) büyük önem arz etmektedir. Örneğin sigortalı ölmüşse, hak sahiplerine ölüm (dul – yetim) aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan prim gün sayısı bir gün eksik olsa, eğer geriye dönük hizmet borçlanması yaparak yoluyla eksik günü tamamlama imkanı da yoksa hak sahiplerine aylık bağlanamamakta, hatta aksine Yargıtay kararı olmakla birlikte mevzuat gereği 900 günle ölüm aylığı bağlanmasında Sosyal Güvenlik Kurumu borçlanmayı kabul etmemektedir.

İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem Öztürk bu konuya ilk defa dikkat çekti ve yılın 365 değil 360 gün sayılmasının her yıl için 5 günlük kayba sebep olduğunu, bunun da birçok aile için aylıksız bir gelecek ve mağduriyetlerin başlangıcı anlamına geldiğini belirtti.

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem Öztürk açıklamasında;

– 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 86 ve 88. maddelerinde yer alan düzenleme gereği işverenlerin, çalışanlarını ayda 30, yılda ise 360 gün üzerinden sigortaladığını, kaybolan 5 gününse bazı durumlarda vefat eden işçinin eşine ve çocuklarına aylık bağlanamamasına yol açtığını, çalışanın her yıl 5 gününün sigorta kapsamı dışında kalmasının, özellikle ölüm, maluliyet ve yaşlılık sigortası açısından önemli bir sıkıntı teşkil ettiğini,

– Ay içinde değişmeksizin 30 gün üzerinden prim alınmasının, Anayasa’nın 60. maddesinde yer alan, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu ve devletin, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alacağı hükmüne de aykırı olduğunu,

– Prim ödeme gün sayısının yıl içinde 365 gün üzerinden, ay içinde sigortalılığın geçtiği ayın uzunluğuna göre Kuruma bildirilmesi için yapılacak yasal düzenlemenin bu kişilerin mağduriyetini ortadan kaldıracağını,

– Tahsis talepleri yeterli prim gün sayısına sahip olmadığı için reddedilenlerin de dava açarak söz konusu düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu iddiasında bulunmak suretiyle prim gün sayılarını artırabileceklerini,

belirtti.