Anasayfa / Haber / Soma Faciasından Etkilenenlere Yapılacak Ödemelerle İlgili Kanun Çıktı

Soma Faciasından Etkilenenlere Yapılacak Ödemelerle İlgili Kanun Çıktı

Sponsorlu Bağlantılar

Manisa’nın Soma İlçesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait bir maden ocağında, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan faciadan etkilenenler, yani kazadan sağ kurtulanlarla hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine aylık bağlanmasına, ayrıca aynı firmaya ait diğer maden ocaklarında çalışanların, ocakların kapalı olduğu süreler ait ücretlerini almalarına imkan sağlayacak 6545 sayılı Kanun bugünkü (28 Haziran 2014 tarihli) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 12 nci madde uyarınca;

– Facianın meydana geldiği Eynez maden ocağında 13/5/2014 tarihi itibarıyla çalışmakta olup kazadan sağ kurtulanlarla, kazada hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine, 5510 sayılı Kanunun Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması başlıklı 34 üncü maddesinde belirtilen şartlarla aylık bağlanacak. Bağlanacak aylık, sigortalıların son aylık net ücretleri esas alınarak hesaplanacak.

Öte yandan söz konusu facia olayı iş kazası sayıldığından, bu kazadan sağ kurtulup iş göremez hale gelenlerle ölenlerin hak sahiplerine, iş kazasına bağlı olarak zaten aylık bağlanmıştı (Bkz. İş Kazalarında Sigortalıya veya Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Hangi Yardımlar Yapılır ?). Yapılan bu düzenlemeyle, faciadan etkilenenlerin mağduriyetlerini azaltmak için ikinci bir aylık bağlanmış olacak.

– Ayrıca, söz konusu facianın meydana geldiği Eynez maden ocağı ve aynı firmaya ait Atabacası ve Işıklar maden ocağı da olaydan sonra kapatılmış olduğundan, söz konusu ocaklar tekrar faaliyete geçene kadarki sürede, yani ocakların kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak üzere, bu ocaklarda çalışanlara 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen (yani bu fıkrada yer alan “İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.” hükmüne rağmen) işveren tarafından ödenmeyen ücretleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca belirlenen süre ile ödenecek ve bu ödemeler daha sonra yasal faiz uygulanmak suretiyle işverenden tahsil edilecek.

– Yukarıda belirtilen aylık ve ödemeler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.