Anasayfa / Eski Haberler / Sosyal Güvenlik Açıkları Yine Gündemde

Sosyal Güvenlik Açıkları Yine Gündemde

Sponsorlu Bağlantılar

Ülkemizin mali durumu söz konusu olduğunda, en çok gündeme gelen iki önemli konudan biri bütçe açığı, diğeri ise sosyal güvenlik açığıdır. Bu iki konu birbiriyle yakından ilgilidir. Çünkü bütçe açığının en önemli nedenlerinden biri de sosyal güvenlik açığıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim ve diğer gelirleri emekli maaşı, sağlık ödemeleri gibi giderlerini karşılamaya yetmediğinden, aradaki açık genel bütçeden transfer edilen yani SGK’ya aktarılan paralarla karşılanmaktadır. Yaklaşık rakamlarla genel bütçeden SGK’ya; 2008 yılında 35 milyar 16 milyon lira, 2009 yılında 52 milyar 600 milyon lira, 2010 yılında 55 milyar 244 milyon lira, 2011 yılında 52 milyar 709 milyon lira aktarılmış olup 2012 yılı bütçesinden de yaklaşık 69 milyar TL (eski parayla 69 katrilyon) aktarılacağı öngörülmüştür.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu açığının birçok nedeni bulunmakla birlikte, en önemlileri;

• Aktüeryal dengeler gözetilmeden, bir dönem popülist politikalarla ve kolay şartlarla çok sayıda insanın emekli edilmiş olması,

• Kayıt dışı yani sigortasız işçi çalıştırılması,

• Sağlık alanındaki suiistimaller yani ilaç, tedavi yolsuzlukları,

olarak sayılabilir.

Nitekim, geçtiğimiz günlerde sosyal güvenlik açığı Bakanlar Kurulu toplantısında da gündeme gelmiş, Türkiye’de hâlâ emeklilik yaşının kadınlarda 48, erkeklerde ise 49 olarak uygulanması açığın nedenlerinden biri olarak gösterilmiştir. .

Öte yandan, başlangıçta ekonomi yönetimi tarafından 2012 yılı Türkiye bütçesinin 21,1 milyar lira açık vermesi öngörülmüşken, geride kalan sekiz aylık dönemde bütçenin öngörülenden fazla açık vermesi, yılsonunda bütçe açığının 35 milyar TL’yi bulacağı sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bütçe açığındaki bu artış, ekonomi yönetimini yeni tedbir arayışına itmiş, gider azaltıcı önlemler öne çıkmıştır. Bu giderlerden biri de sosyal güvenlik giderleridir. Sekiz aylık dönemde emeklilik ve sosyal yardım giderleri yüzde 25 oranında, Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılan para ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 milyar lira artış göstermiştir. Bu artış karşısında ekonomi yönetimi ile SGK yetkilileri, Kurumun tedavi giderleri başta olmak üzere giderleri mercek altına almıştır.

Durum bu kadar kötü görünmekle birlikte, bunu normal karşılayanlar da bulunmaktadır. Bunlar; birçok ülke de devletin sosyal güvenliğe bütçeden para aktardığını, hatta bazı ülkelerde aktarılan paranın bütçeye oranının Ülkemizdekinden fazla olduğunu, bunun sosyal devlet olmanın bir gereği olduğunu gerekçe olarak ileri sürmektedirler