Anasayfa / Eski Haberler / Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinin Temmuz-Ağustos Sayısı Çıktı

Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinin Temmuz-Ağustos Sayısı Çıktı

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi’nin Ocak-Şubat 2012 dönemine ait 77. sayısı çıktı. Toplam 118 sayfadan oluşan derginin içeriği aşağıda yer almaktadır.

• Ekonomik ve Sosyal Haklar Perspektifinde Temel Hak Olarak Anayasal Sosyal Güvenlik (Yeni Anayasa Çalışmalarında Sosyal Güvenlik Vizyonu) – Ercüment ÖZTÜRK/Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• İhale Konusu İşlerde İlişiksizlik Belgesi Verilmesi ve İşin Konsorsiyum veya İş Ortaklıkları Yoluyla Yapılması – Faruk YÜKSEL/Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Tarım Prim Tevkifatlarını SGK’ya Yatırmayan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin SGK Mevzuatı ve Yargıya Göre Durumlarının Açıklanması – Vakkas DEMİR/Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Sigortalılığı – Mehmet ÇETİN/Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• 6270 Sayılı Kanun’un Sosyal Güvenlik Sistemimize Getirdiği Yenilikler – Dr. Mehmet BULUT/Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Kapsamında Özürlü İstihdamının Teşviki – Mehmet KARA/Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Son Düzenlemeler Işığında Trafik Kazalarında Vatandaşların Sağlık Yardımı Hakları – Şevket TEZEL/TTA Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başuzmanı

• Özürlülerin Sosyal Güvenliği – Atıf ÖZGEN/ SGK, Sigorta Emeklilik İşlemleri Dairesi Şube Müdür V.

• Kamu İşçisine Ödenen İlave Tediye’den Sigorta Primi Kesilir mi? – Şerafettin GÜLER/TÜHİS Başuzmanı

• İş Davalarında Ücret Uyuşmazlıklarına İlişkin Çözüm Yolları – Umut TOPCU/Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• İş Güvencesi Kapsamında İşçinin Taşıması Gereken Şekli Şartlar – Öcal Kemal EVREN/Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi

• Türkiye’de Sağlık Harcamalarına OECD Raporları Çerçevesinde Genel Bir Bakış – Ahmet ARAS/Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Avrupa Birliği Uygulamaları – Nuray ERKEK/Sosyal Güvenlik Uzmanı – Fatih ERKEK/İç Denetçi

• Türkiye’de Hak Aramanın Yeni Yol Haritası – Celal KAPAN/Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Modern İşgücü Piyasalarının En Önemli Sorunlarından Biri; Mobbing – Oğuz MÜLAYİM/ Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yrd.

• ERP, Kurumsal Kaynak Planlama Uygulaması – Yeşim MATİLOĞLU/İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı

• Sorun Cevaplayalım…

• Yargı Kararları

• Pratik Bilgiler

1998 yılı Eylül ayından beri yayında olan derginin önceki sayılarına ait MAKALE FİHRİSTİ ve ABONELİK bilgileri Derneğin Web Sitesinde (http://www.sgmder.org.tr/) yer almaktadır.