Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Sağlık Uygulama Tebliği

Sağlık Uygulama Tebliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Tebliğin ismi kısaca SUT olarak geçmektedir. Tebliğ; sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen Kurumca ödenecek bedellerin bildirilmesi amacıyla çıkarılmış, 24 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. ) Bu Tebliğle birlikte 25 Mayıs 2007 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile 25 Mart 2010 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ; 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olup, 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişileri kapsamaktadır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin;

– Birinci Bölümü; Sağlık hizmeti sunucuları, Sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve yükümlülükler, Kimlik tespiti, Provizyon işlemleri, Katılım payı, İlave ücret, Sağlık raporlarının düzenlenmesi, SGK Hekim Şifresi,

– İkinci Bölümü; Tedavi kategorileri ve ilişkili tanımlar, Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları, Acil sağlık hizmetleri, Bazı tetkik ve tedavi yöntemlerinin usul ve esasları, Yurt dışında tedavi, Yol ve gündelik giderleri,

– Üçüncü Bölümü; Tıbbi malzeme temin esasları, Tıbbi malzeme ödeme esasları, Bazı tıbbi malzemelerin temin edilme esasları,

– Dördüncü Bölümü; Reçete ve sağlık raporu yazım ilkeleri, Bazı özel hastalıklara ve ilaç kullanımına ilişkin düzenlemeler, Yurt dışından ilaç getirilmesi, İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması, Eczanelerden ilaç temini, Kan ve kan bileşenlerinin temini ve bedelinin ödenmesi, Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilmesi ve hemofili hastalarının bildirim zorunluluğu,

– Beşinci Bölümü; MEDULA sistemi, Fatura düzenlenmesi, Sağlık hizmet sunucuları için fatura eki belgeler, Fatura ve eki belgelerin teslimi, Ödeme işlemleri,

– Altıncı Bölümü; Tedavi giderlerine ait katma değer vergisi, Duyurular, Geçici hükümler, Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar,

konularında düzenlemeler içermektedir.