Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu

2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Kanun Tarım SSK olarak adlandırılan sigortalıkla ilgili uygulama kanunu olup, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu (Tarım Bağ-Kur) ile birlikte 17 Ekim 1983 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 20 Ekim 1983 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Ocak 1984 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Daha sonra sosyal güvenlik reformuyla birlikte Kanununun 1 ilâ 5 inci, 13 ilâ 17 nci, 24 üncü ve 33 üncü maddeleri 5510 sayılı Kanunun 5754 sayılı Kanunla değişik 106 ıncı maddesi uyarınca 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kanunda, tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sosyal güvenliği düzenlenmiş olup Kanun Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) tarafından uygulanmaktaydı ve sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla, bu kanunlara göre malullük, emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam iş göremezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar (tarım işçileri) bu Kanun kapsamına girmekteydi. Ayrıca tarım Bağ-Kur gibi zorunlu olmayıp isteğe bağlı olan bir sigorta uygulamasıydı. Kanunda genel konular düzenlenmiş olup, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun uygulanacak maddeleri 39 uncu maddede belirtilmişti.

Ancak yukarıda belirtildiği üzere 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle bu sigortalılık türü sona ermiş, en son 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle bu Kanuna tabi tarım sigortası başvuruları kabul edilmiştir. 1 Mayıs 2008 ile 30 Eylül 2008 tarihleri arasında bu Kanuna tabi tarım sigortalısı olarak kaydolanlar ise emeklilik şartları yönünden 5510 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.

1 Ekim 2008 tarihi itibariyle bu sigortalılık uygulamasının kaldırılması üzerine büyük bir boşluk doğunca, 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen “Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı” başlıklı ek 5 inci madde ile tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar için yeni şartlarla yeni bir sigortalılık uygulaması getirilmiş, 1 Mayıs 2008 ile 30 Eylül 2008 tarihleri arasında bu Kanuna (2926 sayılı Kanun) tabi tarım sigortalısı olarak kaydolanlar da bu ek 5 inci madde kapsamına alınmıştır.

Öte yandan 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle 2926 sayılı Kanuna tabi tarım sigortası (tarım SSK) uygulaması ve Kanunun birçok maddesi kaldırılmış olmakla beraber, daha önce bu sigortaya kaydolmuş kişilerin bu sigortalılıkları kesintiye uğrayana kadar devam etmektedir. Bunlar aynı şekilde her ay 15 gün üzerinden sigorta primi ödemekte, 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim gün sayısı ile emekli olabilmektedirler.

Aynı şekilde Kanunun;

– Sigortalılığın sona ermesi ve kesintiye uğraması

– İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası,

– Yaşlılık sigortası (emeklilik şartları),

– Ölüm sigortası (dul – yetim aylığı),

– Emeklilik kademeli geçiş şartları,

şartları ile ilgili maddeleri halen yürürlükte olup, daha önce tarım SSK sigortalısı olarak kaydolmuş ve sigortalılığı halen devam edenler ve ölümleri halinde hak sahipleriyle ilgili işlem ve uygulamalarda bu maddeler uygulanmaktadır.