Anasayfa / Eski Haberler / Tarım Sigortalıları İle Taksi – Dolmuş Şoförlerinin Ödeyeceği Prim Arttı

Tarım Sigortalıları İle Taksi – Dolmuş Şoförlerinin Ödeyeceği Prim Arttı

Sponsorlu Bağlantılar

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle, 5510 sayılı Kanuna eklenen ek-5 inci madde ile 1/1/2008 tarihinde yürürlükten kaldırılan Tarım SSK yerine tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar için sigortalı olma imkanı yeniden getirilmiş, ek-6 ncı madde ile de ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde 10 günden az çalışanlarla, bir veya birden fazla işveren tarafından 10 günden az çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlara belirli şartlarla aylık 30 gün üzerinden sigortalı olma imkanı getirilmişti.

Diğer sigortalılarda olduğu gibi, söz konusu ek 5 ve ek 6 ncı madde kapsamında sigortalı olanlardan da kazançlarını alt sınır yani asgari ücret üzerinden gösterenlerin prime esas tutulan kazançları ve buna bağlı olarak ödeyecekleri prim miktarı, 5510 sayılı Kanununun 82 inci maddesi uyarınca asgari ücret arttığında aynı oranda artmaktadır. Dolayısıyla, 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere asgari ücret arttığından, kazancını asgari ücret üzerinden gösteren söz konusu ek 5 ve ek 6 ncı madde kapsamındaki sigortalıların ödeyeceği prim miktarları da arttı.

Ancak tüm sigortalılar açısından geçerli olan bu artış dışında söz konusu 5 inci ve ek 6 ncı maddeler kapsamındaki sigortalılar için prim ödeme gün sayısı da arttı. Çünkü, 6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 29 uncu madde de; ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeler kapsamındaki sigortalılardan, maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının on sekiz katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim alınacağı hükmü yer almaktadır. Bu geçici maddeye istinaden, ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeler kapsamındaki sigortalılardan, 2011 yılı için kendilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna beyan ettikleri kazanç esas alınarak her ay 18 gün üzerinden prim alınmış, sigortalılıkları ise 30 üzerinden hizmetlerine işlemiş, 2012 yılında ise bu kişilerden her ay 19 gün üzerinden prim alınmıştı.

Bu sigortalılardan, 2013 yılı için artık her ay 20 gün üzerinden prim alınacak ve bunlar 2013 yılı Ocak ayına ait primlerden başlamak üzere ödemelerini her ay 20 gün üzerinden yapacaklar, sigortalılıkları ise eskiden olduğu gibi her ay 30 gün üzerinden hizmetlerine işlenecek. Bu nedenle de ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalıları 2012 yılı Aralık ayına ait primlerini 2013 yılı Ocak ayında 205,50 TL üzerinden öderlerken, 2013 yılı Ocak ayına ait primlerini Şubat ayında 225,08 TL üzerinden ödeyecekler. Ek 6 ncı madde kapsamında sigortalı olan taksi – dolmuş şoförleri ve sanatçılar ise 2012 yılı Aralık ayına ait primlerini (işsizlik sigortası hariç) 2013 yılı Ocak ayında 193,59 TL üzerinden öderlerken, 2013 yılı Ocak ayına ait primlerini Şubat ayında 212,03 TL üzerinden ödeyecekler. Bu şekilde bunların ödeyeceği primler yüzde 9,53 oranında artmış olacak.

2925 sayılı Kanun kapsamında 1/10/2008 tarihinden önce Tarım SSK sigortalısı olarak tescil edilmiş olup bu sigortalılığı devam edenler ise eskiden olduğu gibi primlerini her ay 15 gün üzerinden ödemeye devam edecekler.

2013 yılında söz konusu sigortalılar tarafından ödenecek prim tutarları Pratik Bilgiler bölümünde yer almaktadır.(www.isvesosyalguvenlik.com)