Anasayfa / Haber / Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışan İşçilerin Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışan İşçilerin Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemek üzere, Kanunun 17 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik, 13 Temmuz 2013 Tarihli ve 28706 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Hangi tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerin bu yönetmelik kapsamına girdiği, Yönetmelik ek-1’de yer alan Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelge’de belirtildi.

Çalışanların mesleki eğitimleri konusunda ayrıntılı bilgi ve açıklama ise Bütün Yönleriyle Çalışanların Bilgilendirilmesi – İş Güvenliği ve Mesleki Eğitimlerinin Usul ve Esasları başlıklı yazıda yer almaktadır.

Öte yandan, Yönetmeliğin Geçici 1 inci Maddesi uyarınca; 4857 sayılı İş Kanununun mülga 85 inci maddesi kapsamında 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğe göre alınan mesleki eğitim belgeleri bu Yönetmelik kapsamında da geçerli sayılacak.