Anasayfa / Haber / Tercih Bildirim Formunun Yerini İşe Giriş Bildirgesi Aldı

Tercih Bildirim Formunun Yerini İşe Giriş Bildirgesi Aldı

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin beşinci fıkrasında; emekliye ayrıldıktan sonra tekrar çalışmaya başlayanlardan, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanların istediklerinde aylıklarını kestirip tüm sigorta kollarına tabi çalışmayı tercih edebileceği, ayıkları kesilmiş olanların ise tekrar aylıkları bağlanarak sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmayı tercih edebileceği hükmü yer almaktadır.

Yönetmeliğin 58 inci maddesinin beşinci fıkrasında ise bu konudaki tercih değişikliği talebinin, Kurumca hazırlanacak sigorta kolu tercih bildirimi ile yapılacağı hükmü yer almaktaydı. Ancak, 21 Ağustos 2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 11 inci maddesiyle Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 58 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı başlıklı haber);

“(5) Kanunun 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası gereğince tercih değişikliği talebinde bulunanların bu değişikliğe ilişkin talepleri, sigortalı işe giriş bildirgesi ile yapılır. Sigortalı işe giriş bildirgesinin geç verilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmaz. Bunlardan tüm sigorta kollarına tabi olmak isteyenlerin aylıkları, bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi izleyen ödeme dönemi başında kesilir. Sosyal güvenlik destek primine tabi olmak isteyenlerin aylıkları ise, bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi gereğince yeniden hesaplanmak suretiyle başlatılır.”

Bu değişiklik çerçevesinde Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ne de aşağıdaki kısım eklendi;

16

4/a   sigortalılığından dolayı yaşlılık aylığı alıyorsa devam etmek istediği   sigorta kolu ?Sosyal   Güvenlik Destek  PrimiTüm   Sigorta Kolları

Yapılan bu değişiklik uyarınca, sosyal güvenlik destek primi tercih değişikliği artık sigorta işe giriş bildirgesinin yukarıda belirtilen bölümündeki ilgili kısım işaretlenerek yapılacak. Ayrıca bu nedenle verilecek sigortalı işe giriş bildirgesinden dolayı geç verilmesi nedeniyle herhangi bir idari para cezası uygulanmayacak.