Anasayfa / Haber / Torba Yasadaki Taşeronlarla İlgili Bazı Maddelere İtirazlar Artıyor

Torba Yasadaki Taşeronlarla İlgili Bazı Maddelere İtirazlar Artıyor

Sponsorlu Bağlantılar

30 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın önemli bir kısmı, alt işveren yani taşeron işçilerinin haklarıyla ilgili düzenlemeler içermesine ve taşeron işçilerinin ücret, kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin gibi konulardaki sorunlarının çözümüne ilişkin önemli yenilikler getirmesine karşılık, taşeron işçi çalıştırma şartlarıyla ilgili düzenlemelerin taşeronlaşmayı artıracağı gerekçesiyle eleştiriler de gelmeye başladı.

Kamu Şirket Personelleri Derneği’nin (KAŞİP) Eleştirileri

KAŞİP, taşerona verilmeyen asıl işlerin bu yeni düzenleme ile artık yasal olarak taşerona aktarılabileceği, taşeron doktor bile çalıştırılabileceği, torba yasayla hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle kadro verilmediği gibi taşerona yaptırılacak işlerin sayısı ve çeşidinin daha da artırılacağı, kamuda çalışan taşeron işçilerinin kadro hayallerinin suya düştüğü, gerekçeleriyle tasarıda yer alan düzenlemeleri eleştirdi.

Türk-İş Başkanının Eleştirileri

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la resmi konutta bir görüşme yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay; çıkışta yaptığı açıklamada torba yasayla yapılacak taşeron işçi düzenlemesiyle taşeron sisteminin yaygınlaşacağını söyledi.

Çıkışta gazetecilere konuşan Başkan Atalay, İş Kanunu’nda yapılması planlanan 59 maddelik değişiklikle ilgili Türk-İş, Hak-İş ve DİSK olarak iki gündür toplantı yaptıklarını, aldıkları karar çerçevesinde 59 maddeden beş madde tespit ettiklerini, o beş madde ile ilgili üç konfederasyon genel başkanı olarak altına imza attıklarını belirtti.

Hükümet yetkilileri ve üç konfederasyonun da içinde bulunduğu bir heyet ile işçinin aleyhinde olan 5 madde ile ilgili bu akşam bir toplantı yapacaklarını belirten Atalay, yasanın 1., 10., 11., 12. ve 13. maddesinin ortadan kalkmasını, sendikaların arzu ettiği şekilde düzenlenmesini arzu ettiklerini söyledi.

Özel sektörün taşeronla ilgili eski yönetmelikte müfettiş denetiminin mevcut olduğunu, fakat yeni düzenleme ile ortadan kaldırılacağını belirten Atalay, bu düzenlemeye, taşeron sisteminin yaygınlaşmasına neden olacağından dolayı karşı çıktıklarını belirtti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanının Eleştirileri

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk yaptığı açıklamada özetle;

Her gün ülkemizin çeşitli yerlerinde onlarca çalışanın iş kazası nedeniyle hayatlarını kaybettiği, alabildiğine artan taşeronlaşma nedeniyle iş güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı, minimum maliyet maksimum kar anlayışı nedeniyle insan hayatının hiçe sayıldığı, 2002 yılında 10 bin civarında olan taşeron işçi sayısının bugün toplamda 2 milyon 500 bine yaklaştığı, düşük maliyetli, düşük ücretli, iş güvencesi olmayan, sendikaya üye olduğunda işten çıkarılacağı kesin olan, gerekli asgari iş güvenliği tedbirlerinden dahi yoksun bırakılan taşeron işçilerinin yaşadığı dramın Soma’da bir kez daha ortaya çıktığı, taşeron sistemine karşı oluşan kamuoyunu kırmak amacıyla bir tasarı hazırlanıp TBMM gündemine taşındığı, kamuoyuna taşeronlaşmayı sınırlandıracak, taşeron işçilerine ve madencilere yeni haklar getirecek şeklinde yansıtılan Tasarının, kadro bir tarafa hiç olmazsa yeni haklar beklentisi içindeki taşeron işçilerinin umutlarını suya düşürdüğü gibi taşeron çalışmayı da genişletecek bir düzenleme niteliği taşıdığı, taşeron işçilere yeni haklar getirileceğine dair kamuoyunda ortaya atılan bazı haberlere rağmen tasarının gerçeklerinin açıklananlarla örtüşmediği, bu tasarı ile taşeronlaşmaya sınır getirilmeyip aksine genişletildiği, taşeron işçilerin memurların yerine çalıştırılabilmesinin önünün açıldığı, taşeron işçi çalıştırmayı sınırlayan ve düzenleyen İş Kanununun 2. maddesine ilişkin değişikliklerin hayata geçmesi durumunda taşeron işçi çalıştırmanın Türkiye’de asli istihdam biçimi haline geleceği gibi gerekçelerle tasarıda yer alan düzenlemeler hakkında eleştiride bulundu.