Anasayfa / Bağkur / Torbadan Bağ-Kur’lulara Prim Affı Yerine Başka Sürprizler Çıktı

Torbadan Bağ-Kur’lulara Prim Affı Yerine Başka Sürprizler Çıktı

Sponsorlu Bağlantılar

Uzun süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen, daha sonra Başbakanlık’a sevk edilen (Bkz. Torba Yasa Başbakanlıkta Ancak Seçim Sonrasına Kalabilir başlıklı yazı), son olarak da Bakanlar Kurulu tarafından imzalanarak 30 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne tasarı olarak sunulan torba yasada, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında çalışanların prim borçlarıyla ilgili düzenlemelerin de yer alması bekleniyordu. Çünkü daha önce yazılı ve görsel medyada, söz konusu torba yasayla Bağ-Kur borçlarına af ve yapılandırma getirileceği yönünde birçok haber yer almış, hatta yapılandırmanın içeriğine ve ayrıntılarına dahi yer verilmiştir. Dolayısıyla Meclis’e sunulan torba yasada, Bağ-Kur borçlarıyla ilgili herhangi bir düzenlemenin yer almaması büyük sürpriz oldu. Ancak bu durum, Bağ-Kur borçlarıyla ilgili yapılandırmadan vazgeçilmesinden değil, muhtemelen başka bir yasal düzenlemeyle işverenlerin prim ve vergi borçlarını da kapsayan daha geniş kapsamlı bir düzenleme yapılması düşüncesinden kaynaklandı. Nitekim medyada bu yönde haberler de yer aldı.

Söz konusu yasada Bağ-Kur’lulara prim affı çıkmadı ancak, başka sürprizler çıktı. Meclise sunulan tasarıda yer alan düzenlemeler eğer aynen yasalaşırsa;

– 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabilecek (Doğum Borçlanmasının Kapsamı Genişletiliyor).

– Mülga 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu, mülga 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanunu ve mülga 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa göre; esnaf ve sanatkâr siciline veya odasına ya da her ikisine birden kayıtları bulunmakla birlikte, üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine, Kuruma kayıt ve tescili yapılmakla birlikte, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılık süreleri geçersiz sayılarak iptal edilen sigortalılardan (yani esnaf ve sanatkârlar ile ziraat odaları üye kayıtlarında olması gereken yönetim kurulu kararı, tarihi ve benzeri usul ve esasların eksikliği, üye kayıt defterlerinin noter tasdikli olmaması veya defterlerdeki yıpranmalar nedeniyle tamamen üyenin iradesi dışında oluşan sebeplerle sigortalılıkları iptal edilenlerden) 22/3/1985 tarihinden sonraki sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılacak.

Tarım Bağ-Kur kapsamında kayıt ve tescili yapılanların, sigortalılık tescil ve sürelerine esas tarımsal faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluş üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine sigortalılıkları geçersiz sayılarak iptal edilenlerin, tescillerinin yapıldığı tarihten 31/12/2010 tarihine kadar geçen sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla, Tarım Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılacak. Ancak, tarım tevkifat kesintisine binaen geriye dönük yapılan tescillerden, tevkifatın yapıldığı tarihte ziraat odası kaydı bulunmayan, daha sonra geriye dönük tesis edilen kayıtlar geçerli kabul edilmeyecek.

Ayrıca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra da hizmet iptali yapılamayacak.