Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Tozla Mücadele Yönetmeliği

Tozla Mücadele Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılmış ve 5 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak Toz ölçümleri başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hariç tüm hükümleri aynı gün yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ise işverene; periyodik aralıklarla tekrarlanacak veya bazı durumlarda yenilenecek toz ölçüm sonuçlarının, Yönetmelik Ek-1’de belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilmesi yükümlülüğü getirmekte olup, 20 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu Yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte, daha önce 1475 sayılı İş Kanunu’nun 74 üncü maddesine istinaden çıkarılarak 14 Eylül 1990 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik; işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve esasları belirlemek üzere çıkarılmış olup, çalışanların yaptıkları işlerden dolayı toz maruziyetinin olabileceği işyerlerini kapsamaktadır.

Yönetmeliğin;

– İşverenin Yükümlülükleri ve Risk Değerlendirmesi başlıklı bölümünde; İşverenin yükümlülükleri, Risk değerlendirmesi,

– Tozla Mücadele Komisyonu, Toz Ölçümleri ve Maruziyet Sınır Değerleri başlıklı bölümünde; Tozla mücadele komisyonu, Toz ölçümleri, Maruziyet sınır değerleri,

– Sağlık Gözetimi, Pnömokonyozdan Korunma ve Pnömokonyoz Tanısı ile İlgili İşlemler başlıklı bölümünde; Sağlık gözetimi, Akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi, Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi, Pnömokonyoz tanısı alan çalışanların çalışma durumu, Kayıtların saklanması,

– Eğitim başlıklı bölümünde Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi, Pnömokonyoz okuyucu eğitimi,

– Çeşitli ve Son Hükümler bölümünde; Tozla mücadele birimleri,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelik ekleri ise; Toz Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri Tablosu, Özelliği Olan Kayaç Veya Mineraller Maruziyet Eşik Sınır Değerleri, Pnömokonyoz Tanı Şeması, Ilo Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesi, Ilo Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri, Sınıflandırması Eğitimi Sertifikası başlıklarından oluşmaktadır.