Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti arasında sosyal güvenlik sözleşmesi 30 Nisan 1964 tarihinde imzalanmış, 10 Nisan 1965 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Kasım 1965 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde tanımlar, 2 nci maddesinde sözleşme kapsamına giren sigorta türleri, 3 üncü maddesinde sözleşme kapsamına siren kişiler, 4 üncü maddesinde her iki ülke vatandaşının da eşit sayılacağı durumlar, 5 inci maddesinde uygulanacak mevzuat, 6 ncı maddesinde işveren tarafından geçici olarak diğer ülkeye gönderilen kişi hakkında uygulanacak mevzuat, 7 nci maddesinde gemi mürettebatı hakkında uygulanacak mevzuat, 8 inci maddesinde diğer ülkede çalışan kişi hakkında uygulanacak mevzuat, 9 uncu maddesinde mevzuatın uygulanmasından sarfınazar edilecek durumlar, 10 uncu maddesinde bir yardımın diğer yardım hakları ile birleşmesi durumu,

– Hastalık ve Analık Sigortaları başlıklı İkinci Bölümünün; 11 inci maddesinde sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi, 12 nci maddesinde ikametgahını diğer ülkeye nakleden kişinin durumu, 13 üncü maddesi (yürürlükten kaldırılmıştır), 14 üncü maddesinde gelir veya aylık almakta olan kişinin hastalık sigortasından yararlanması, 15 inci maddesinde sağlık yardımlarının yapılması, 16 ncı maddesinde para yardımlarının yapılması, 17 nci maddesinde yetkili kurumun yapılmış olan para yardımlarının karşılığını diğer ülkedeki kuruma ödemesi, 18 inci maddesinde sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerin yardımlardan yararlanması,

– Ölüm Sigortası (Cenaze Masrafları) başlıklı Üçüncü Bölümünün; 19 uncu maddesinde cenaze masraflarına hak kazanma şartları,

– İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası balıklı Dördüncü Bölümünün; 20 nci maddesinde kazanma gücündeki azalma derecesinin tespiti, 21 inci maddesinde meslek hastalığının tespiti, 22 nci maddesinde tedavi sırasında ikametgahın diğer ülkeye nakledilmesi durumu, 23 üncü maddesinde bir ülke sosyal sigorta kurumunun diğer ülkedeki kişiye sağlık yardımı yapması, 24 üncü maddesinde yetkili sosyal sigorta kurumunun yaptığı masrafı ikamet mahallindeki sosyal sigorta kurumundan tahsili, 25 inci maddesi (yürürlükten kaldırılmıştır),

– Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları başlıklı Beşinci Bölümünün; 26 ncı maddesi (yürürlükten kaldırılmıştır), 27 nci maddesinde yardım hakkının doğmasında her iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi, 28 inci maddesinde Alman sosyal sigorta mercii için geçerli hususlar, 29 uncu maddesinde Türk sosyal sigorta mercii için geçerli hususlar, 30 ve 31 inci maddeler (yürürlükten kaldırılmıştır), 32 nci maddesinde dikkate alınması gereken sigortalılık süreleri,

– Çocuk Zammı başlıklı Altıncı Bölümünün; 33 üncü maddesinde çocukları diğer ülkede ikamet eden kişinin çocuk parası alma şartları, 34 üncü maddesinde çocuk zammına hak kazanılmasında her iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi,

– Yedinci Bölümünde Çeşitli Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz