Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Bosna Hersek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Bosna Hersek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek arasında sosyal güvenlik sözleşmesi; 27 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da, tamamı eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Hırvatça, Boşnakça, Sırpça olarak düzenlenmiş ve aynı gün imzalanmış, 28 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Eylül 2004 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde Tanımlar, 2 inci maddesinde Sözleşmenin Uygulanacağı Mevzuat, 3 üncü maddesinde Kişisel Uygulama Alanı, 4 üncü maddesinde İşlem Eşitliği, 5 inci maddesinde Yardımların İhracı, 6 ncı maddesinde Yardımların Birleşmemesi,

– Uygulanacak Mevzuat başlıklı İkinci Bölümünün; 7 nci maddesinde Genel Kurallar, 8 inci maddesinde Geçici Görevle Çalışanlar, 9 uncu maddesinde Uluslararası Taşımacılık Personeli, 10 uncu maddesinde Gemi Adamları, 11 inci maddesinde Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Görevlileri, 12 nci maddesinde İstisnalar,

– Özel Hükümler başlıklı Üçüncü Bölümünün Hastalık ve Analık Yardımları başlıklı Birinci Kısmının; 13 üncü maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 14 üncü maddesinde Diğer Akit Taraf Ülkede Sağlık Yardımlarının Yapılması, 15 inci maddesinde Sigortalının Aile Bireylerine Sağlık Sigortasından Sağlanan Yardımlar, 16 ncı maddesinde Aylık Sahiplerine Sağlık Sigortasından Sağlanan Yardımlar, 17 nci maddesinde Protezler – Büyük Cihazlar ve Diğer Büyük Masraf Gerektiren Sağlık Yardımları, 18 inci maddesinde İş göremezlik Ödenekleri, 19 uncu maddesinde Gider İadesi,

– Malullük – Yaşlılık ve Ölüm Aylıkları başlıklı İkinci Kısmının; 20 nci maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 21 inci maddesinde Yardımların Hesaplanması, 22 nci maddesinde Oniki Aydan Az Sigortalılık Süreleri,

– Ölüm Yardımı başlıklı Üçüncü Kısmının; 23 üncü maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi ve Ölüm Yardımlarının Ödenmesi,

– Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları başlıklı Dördüncü Kısmının; 24 üncü maddesinde Her İki Akit Taraf Ülkesinde Aynı Riske Maruz Kalma, 25 inci maddesinde Diğer Akit Tarafta Oturma veya Bulunma, 26 ncı maddesinde Meslek Hastalığının Ağırlaşması,

– İşsizlik Yardımları başlıklı Beşinci Kısmının; 27 nci maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi,

– Çeşitli Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünün; 28 inci maddesinde İdari Önlemler ve İşbirliği Usulleri, 29 uncu maddesinde Tıbbi Kontroller, 30 uncu maddesinde Resmi Dillerin Kullanılması, 31 inci maddesinde Giderlerden ve Tasdikten Bağışıklık, 32 nci maddesinde Bir Talep veya İtiraz Başvurusunun Verilmesi, 33 üncü maddesinde Üçüncü Kişinin Sorumluluğu, 34 üncü maddesinde Haksız Yere Ödenen Miktarların Geri Alınması, 35 inci maddesinde Ödemede Kullanılacak Para, 36 ncı maddesinde Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi,

– Geçici ve Son Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünün; 37 nci maddesinde Geçici Hükümler, 38 inci maddesinde Yürürlük, 39 uncu maddesinde Sözleşmenin Süresi, 40 ıncı maddesinde Kazanılmış Hakların Korunması,

konuları düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz