Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İş Gücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İş Gücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; işgücü piyasası ile ilgili bilgi ihtiyaçlarının tespit edilmesi, derlenmesi ve dağıtılması faaliyetlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi, işgücü piyasasına ilişkin ortak veri tabanının oluşturulması, çeşitli kurum ve kuruluşlarca oluşturulmuş ve oluşturulacak veri tabanlarının uyumlaştırılması ve geliştirilmesi, veri üretiminde norm ve standart birliğinin sağlanması gibi faaliyetlerde bulunacak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında sürekli diyalog ve işbirliği ortamı oluşturmak amacıyla tavsiyelerde bulunacak İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve bu Kurulun çalışma usul ve esaslarını düzenleme üzere 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3 üncü maddesi ile 32 nci maddesinin ilgili hükümlerine dayanılarak çıkarılmış, 7 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Daha önce aynı konuda 2 Mart 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise bu yeni Yönetmelikle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik, işgücü piyasası ile ilgili veri üreten veya kullanan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşları, işçi, işveren ve kamu çalışanları sendikaları konfederasyonlarını, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar tarafından üretilecek ve kullanılacak işgücü piyasası bilgilerini kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; Danışma Kurulu ile Yürütme Komitesi kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– Danışma kurulu ile yürütme komitesinin oluşumu, görevleri ile toplantıları ve sekretarya başlıklı ikinci bölümünde; danışma kurulunun oluşumu, danışma kurulunun görevleri, danışma kurulu toplantıları, yürütme komitesinin oluşumu, yürütme komitesinin görevleri, yürütme komitesi toplantıları, sekreterya,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı üçüncü bölümünde; yürürlükten kaldırılan yönetmelik,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.