Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliği

Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; yurtdışındaki işlere işçi ve işçilere iş bulunması, işverenlerle işçiler arasında yapılacak olan hizmet akitlerine aracılık edilmesi ve yurtdışına gidecek işçilerin işlemlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun “Kurumun görevleri” balıklı 3 üncü maddesinin (d) bendi, “Özel istihdam bürolarının kurulması, seçme, izin verme, yenileme ve denetim” balıklı 17 nci, “Özel istihdam bürolarının bilgi toplamaları, kullanmaları, Kuruma bilgi verme yükümlülükleri” başlıklı 19 uncu, “İdari para cezaları” başlıklı 20 nci ve “Bilgi verme ve gizlilik” başlıklı 21 inci maddelerine dayanılarak çıkarılmış, 16 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde; büro, dış temsilcilik, firma, hizmet akdi, iş alındı belgesi/yazısı, işçi, taşra teşkilatı birimi, uygun görüş belgesi/yazısı, yetkili birim kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Yurtdışı istihdam hizmetleri başlıklı ikinci bölümünde; işçi temini, ibraz edilecek belgeler, ilan izni, bürolarının yurt dışı faaliyetleri, hizmet akitlerinin onaylatılması zorunluluğu, birden fazla işçiyi kapsayan hizmet akitleri,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı üçüncü bölümünde; idari para cezası uygulaması, hizmet akdinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümü, masraf karşılıkları, işbirliği, bilgi verme zorunluluğu,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.