Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre arasında sosyal güvenlik sözleşmesi Ankara’da 1 Mayıs 1969 tarihinde Türkçe ve Fransızca ikişer nüsha ve her iki metin aynı derecede muteber olmak üzere düzenlenmiş ve aynı gün imzalanmış, 10 Ağustos 1971 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Ocak 1972 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Kısmının; 1 inci maddesinde sözleşmenin kapsamı, 2 nci maddesinde her iki ülke vatandaşlarının aynı hak ve sorumluluklara tabi olduğu, 3 üncü maddesinde diğer ülkede veya üçüncü bir ülkede ikamet den kişinin sözleşmeden yararlanma durumu,

– Uygulanacak Mevzuat başlıklı İkinci Kısmının; 4 üncü maddesinde mesleki faaliyet icra eden kişilerin tabi olacağı mevzuat, 5 inci maddesinde istisnalar, 6 ncı maddesinde diplomatik misyon ve konsolosluk üyelerinin durumları, 7 nci maddesinde 4-6 maddelerin istisnaları,

– Özel Hükümler başlıklı Üçüncü Kısmının Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm başlıklı Birinci Bölümünün; 8 inci maddesinde Türk vatandaşlarının İsviçre yaşlılık ve ölüm sigortalarından sağlanan normal aylıklarla sakatlara mahsus yardımlardan İsviçre vatandaşları ile aynı şartlarla yararlanacağı, 9 uncu maddesinde İsviçre’de ikamet eden Türk vatandaşlarının malullük durumunda yararlanacağı yardımlar, 10 uncu maddesinde Türk vatandaşlarının İsviçre malullük sigortasından bağlanan normal aylıklarla sakatlara mahsus yardımlardan İsviçre vatandaşları ile aynı şartlarla yararlanacağı, 11 inci maddesinde Türk vatandaşlarının İsviçre malullük yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan olağanüstü aylıklardan yararlanma şartları, 12 nci maddesinde her iki ülkede geçen sigortalılıkların birleştirilmesi, 13 üncü maddesinde yalnızca Türk mevzuatına göre prim ödenen süreler dikkate alındığında malullük aylığına hak kazanılamaması halinde İsviçre’de geçen sigortalılık sürelerinin de dahil edileceği, 14 üncü maddesinde kendisine İsviçre malullük sigortasından yarım-normal aylık bağlanmış olan ve Türkiye’de ikamet eden sigortalının durumu, 15 inci maddesinde 12 – 14’üncü madde hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınacak hususlar, 16 ncı maddesinde Türk mevzuatına göre sigortaya isteğe bağlı olarak devam edilip edilemeyeceğinin tespiti,

– İşkazası ve Meslek Hastalıkları başlıklı İkinci Bölümünün; 17 nci maddesinde diğer ülkede bulunan kişilerin iş kazası veya meslek hastalığı geçirmeleri halinde sağlıktan yararlanma durumları, 18 inci maddesinde bağlanan gelirlerin ödenme şekli, 19 uncu maddesinde yardımların ödenme şekli, 20 nci maddesinde meslek hastalığı hallerinde uygulanacak mevzuat, 21 inci maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kazanma gücündeki azalma derecesinin ve hak kazanılan yardım miktarının tespiti, 22 nci maddesinde diğer ülkede bulunduğu sırada maruz kaldığı bir hasar dolayısıyla yardım talep eden ve bu hasar dolayısıyla üçüncü şahıstan tazminat isteme hakkına sahip olan kişi hakkında uygulanacak hükümler,

– Aile Yardımları başlıklı Üçüncü Bölümünün; 23 üncü maddesinde İsviçre’de tarım işlerinde çalışan ve çocukları Türkiye’de bulunan Türk işçilerinin çocuk yardımından faydalanma durumu,

– Çeşitli Hükümler başlıklı Dördüncü Kısmının; 24 üncü maddesinde sözleşmenin uygulanmasında yetkili makamlar, 25 inci maddesinde sözleşmenin uygulanmasında yetkili makam ve kurumların kendi sosyal güvenlik mevzuatlarını uyguluyorlarmış gibi hareket edecekleri, 26 ncı maddesinde pul – resim muafiyeti ve indirimleri, 27 nci maddesinde sözleşmenin uygulanmasında her iki ülkenin resmi dilleriyle yazılmış olan belgelerin kabul edileceği, 28 inci maddesinde ülkelerden birinin bir kurumuna belirli bir süre içinde verilmesi gereken dilekçe, bildirge veya müracaatların, aynı süre içinde diğer ülkede ona tekabül eden bir kuruma verildiği takdirde kabul edileceği, 29 uncu maddesinde yardım yapmakla yükümlü olan kurumların yükümlülüklerini yerine getirme şekli, 30 uncu maddesinde sözleşmenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların giderilme şekli,

– Geçici ve Son Hükümler başlıklı Beşinci Kısmının; 31 inci maddesinde sözleşmenin yürürlük tarihinden önceki devreler için hiç bir hak doğurmayacağı, 32 nci maddesinde sözleşmeye ekli nihai protokolün sözleşmenin ayrılmaz parçası olduğu, 33 üncü maddesinde sözleşmenin tasdiki, 34 üncü maddesinde sözleşmenin uygulanma süresi,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz