Anasayfa / Haber / 2014 Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayımlandı

2014 Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Ücret kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında Başkanlığın internet sayfasında yayınlandı.

Rehberde; ücretin tanımı, unsurları ve ücret matrahından indirim konusu yapılan unsurların yanı sıra asgari geçim indirimi uygulaması ve 2013 takvim yılında kesintiye tabi olmayan ücret geliri elde eden ücretlilerle, birden fazla işverenden ücret alan kişilerin hangi hallerde beyanname verecekleri, beyanname vermeleri durumunda beyan edilecek gelirin tespiti ve beyan edilecek gelirden indirim konusu yapılacak unsurlara ilişkin örnekli açıklamalara yer verilmiştir.

Rehberin İÇİNDEKİLER bölümü aşağıda yer almaktadır.

Söz konusu Rehbere http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2014_Ucret.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ İÇİNDEKİLER

1. Giriş

2. Ücretin Tanımı

2.1. Ücret Olarak Vergilendirilecek Diğer Ödemeler

3. Ücretin Unsurları

4. Ücret Gelirinin Vergilendirme Şekli ve Ücret İstisnaları

4.1. Gerçek Ücretler

4.1.1. Ücretin Safi Tutarının Tespiti

4.1.1.1. Emekli Aidatı ve Sosyal Sigorta Primleri

4.1.1.2. Sosyal Güvenlik Destekleme Primi

4.1.1.3. İşsizlik Sigortası Primi

4.1.1.4. Hayat / Şahıs Sigorta Primleri

4.1.1.5. Sendikalara Ödenen Aidatlar

4.1.1.6. Engellilik İndirimi

4.1.2. Gerçek Usule Tabi Ücretlerin Vergilendirilmesi

4.1.2.1. Kesinti Yoluyla Vergilendirme

4.1.2.2. Ücretin Yıllık Beyanname ile Beyan Edilmesi

4.1.2.2.1. Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretler

4.1.2.2.2. Yabancı Bir Ülkedeki İşveren Tarafından Doğrudan Doğruya Ödenen Ücretler

4.1.2.2.3. Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Çalışan ve İstisnadan Faydalanmayan Memur ve

Hizmetlilere Ödenen Ücretler

4.1.3. Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Gelirlerden Yapılacak İndirimler

4.1.3.1. Hayat / Şahıs Sigorta Primleri

4.1.3.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları

4.1.3.3. Bağış ve Yardımlar

4.1.3.3.1. Sınırlı İndirilecekler

4.1.3.3.2. Sınırsız İndirilecekler

4.1.3.4. Sponsorluk Harcamaları

4.1.3.5. Doğal Afetler ile İlgili Ayni ve Nakdi Bağışlar

4.1.3.6. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan

Nakdi Bağış ve Yardımlar

4.1.3.7. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajans ile EXPO

2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar

4.1.3.8. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar

4.1.4. Yıllık Beyan Esasında Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri

4.1.5. Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri

4.1.6. Vergi Tarifesi

4.2. Diğer Ücretler

5. Asgari Geçim İndirimi

5.1. Asgari Geçim İndiriminden Yararlanacak ve Yararlanamayacak Olan Ücretliler

5.2. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması

5.3. Asgari Geçim İndiriminde Aile Fertlerinin, Emekli Maaşı Olanların ve Boşananların

Durumu

5.4. Engellilik İndiriminden Faydalanan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

5.4.1. 2014 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

5.5. Medeni Halin ve Çocuk Sayısının Değişmesi Durumunda Asgari Geçim İndirimi

5.6. Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

5.7. Yıllık Beyannamede Mahsup Edilecek 2013 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

6. Ücret Geliri ile Diğer Gelirlerin Birlikte Beyan Edilmesi Durumunda

7. Ücret Gelirlerinin Beyanına İlişkin Örnekler

8. Beyannamenin Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

9.Verginizi Ödeyebileceğiniz Anlaşmalı Bankalar