Anasayfa / GSS Rehberi / Vakıf Üniversite ve Özel Hastane Fark Ücretleri İki Katına Çıktı

Vakıf Üniversite ve Özel Hastane Fark Ücretleri İki Katına Çıktı

Sponsorlu Bağlantılar

Vakıf üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin alabilecekleri ilave (fark) ücretin üst sınırını, SGK’nın ödediği hizmet bedelinin bir katına yani yüzde 100’üne kadar artırmaya Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğunu ve bu üst sınırın şu an % 90 olarak uygulandığını, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6486 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinde yapılan değişiklikle bu üst sınırı iki katına yani yüzde 200’e kadar artırma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verildiğini, daha önce Yeni Torba Yasa Hangi SGK Uygulamalarını Değiştirdi? başlıklı haberimizde belirtmiştik.

Bakanlar Kurulu çok geçmeden bu yetkisini kullandı ve bu yönde karar aldı. “Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla iki katına kadar ilave ücret alabilirler.” şeklindeki Bakanlar Kurulu Kararı 12 Ekim 2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce aynı konuda yayımlanmış olan 16/11/2009 tarihli ve 2009/15627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise yürürlükten kaldırıldı.

Bu aşamadan sonra muhtemelen, “Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” gereği Sosyal Güvenlik Kurumu’nda oluşturulan Komisyon tarafından, puanlama durumuna göre hangi hastanenin ne kadar ilave ücret alabileceği yeniden belirlenecek. Şu an özel hastaneler ve vakıf üniversite hastaneleri, hastaya verdikleri sağlık hizmeti için SGK’nın kendilerine ödediği tutarın en fazla % 90’ı oranında ilave ücret alabildiklerine göre, SGK Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki % 200 oranındaki üst sınırı aynen esas almasa ve üst sınırı % 180 olarak belirlese dahi, hastanelerin alacakları ilave ücret iki katına çıkacak, eğer Kurum karardaki gibi üst sınırı % 200 olarak belirlerse bu durumda da hasta veya yakınlarının ödeyeceği ilave ücret iki katını geçmiş olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 01/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere en son yayımladığı ilave ücret tavan oranları listesini daha önce Özel Hastanelerin Ne Kadar İlave Ücret Alabileceği Yeniden Belirlendi başlıklı haberde duyurmuştuk.

Öte yandan, alacağı ilave ücrette sınır tanımayan, SGK’nın belirlediği sınırlara uymayan özel hastaneler için ise durum ne olacak, onlar da aldıkları ilave ücreti aynı şekilde iki katına çıkaracak mı bunu uygulamalar gösterecek.

Hangi hastanenin, hangi tedavi ve işlem için en fazla ne kadar ilave ücret alabileceğini, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Hastaneni Seç Doktoruna Ulaş isimli uygulamasını kullanarak

(http://gss.sgk.gov.tr/OzelSHSBilgi/pages/ilaveUcretHesaplama.faces)

öğrenebilirsiniz.