Anasayfa / Dosyalar / Genel İş Mevzuatı Dosyalar / Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Sponsorlu Bağlantılar

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesi gereğince aşağıda belirtilen idari para cezaları uygulanır;

(13 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile 4817 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış olup, yerini bu yeni kanun almıştır.)

1-18 inci maddeye göre;

• Bağımsız çalışan yabancıların, çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden itibaren,

• Yabancı çalıştıran işverenlerin yabancının çalışmaya başladığı tarihten itibaren, eğer yabancı çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamamış ise bu sürenin bitiminden itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren,

en geç on beş gün içerisinde durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler.

Bu bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 286 TL idarî para cezası uygulanır.

2-Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 572 TL idarî para cezası uygulanır.

3-Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine bu şekilde çalıştırılan her bir yabancı için 5.723 TL idarî para cezası uygulanır. Ayrıca bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

4-Bu Kanuna göre verilmiş çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2.289 TL idarî para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık bölge müdürlerince kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir. Tekrarı hâlinde, varsa işyeri veya işyerlerinin kapatılmasının yanı sıra idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır.

1, 2 ve 3. maddelerde belirtilen fiillerin tekrarı hâlinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

Bu Kanuna göre idarî para cezası ile cezalandırılan bağımlı veya bağımsız çalışan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Önemli Açıklama! Yukarıdaki metinde belirtilen idari para cezası tutarları 2010 yılı için geçerli olup, söz konusu cezalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Güncel idari para cezalarına Pratik Bilgiler bölümünden ulaşabilirsiniz. (isvesosyalguvenlik.com)