Anasayfa / Haber / Yabancıların Çalışma İzniyle İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Yabancıların Çalışma İzniyle İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

Yabancı uyruklu işçilerin Türkiye’de çalışma şartlarıyla ilgili olarak 6552 sayılı Torba Yasa ile yapılan değişikliklere Yabancı Uyruklu Çalışanlarla İlgili Torba Yasada Yer Alan Düzenlemeler başlıklı yazımızda yer vermiştik. Bu defa da çalışma izni muafiyeti konusunda Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı ve buna ilişkin Yönetmelik değişikliği 22 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin Muafiyetler başlıklı 55 nci maddesinde yapılan değişiklik ve düzenlemeler uyarınca;

– Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, bunların kullanımlarına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak ya da Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla Türkiye’ye gelenlerden, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere Ülkemizde kalan ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlayanlar,

– Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye’ye gelenlerden, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek Ülkemizde kalan ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlayanlar,

bu süre zarfınca çalışma izni almak zorunda olmayacaklar. Bu kapsamdaki yabancılara, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye’de toplam kalış süreleri üç ayı aşmamak üzere, Türkiye’ye çoklu giriş imkanı da sağlanacak.

– Ayrıca yukarıda belirtilen kişiler için bir takvim yılı içinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanabileceklerine dair hüküm de kaldırıldı.

Yapılan bu düzenleme ile kapsama giren kişilerin çalışma izni muafiyetleriyle ilgili konuda esneklik getirilmiş oldu.

Öte yandan konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve açıklamalar Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırılması – Çalışma İzni Alınması – Başvuru Yeri ve Şekli – İşverenin Sorumlulukları, Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları başlıklı yazılarda yer almaktadır. Bu konuda Bakanlık tarafından yürütülen işlem ve uygulamalara ve bilgilere, online çalışma izni başvurusuna ise http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portal adresinden ulaşabilirsiniz.