Anasayfa / Yargı Kararları / Yaşlılık/Emeklilik Aylığıyla İlgili Yargıtay Kararları

Yaşlılık/Emeklilik Aylığıyla İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; emekliliğe hak kazandığının tespiti ve hizmet tespitiyle ilgili mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren aylık bağlanması talebi, Kuruma yaptığı yurtdışı borçlanması dikkate alınarak yaşlılık (emekli) aylığı bağlanması talebi, 18 yaşını doldurduğu tarih sigorta başlangıç tarihi sayılarak yaşlılık aylığı bağlanması talebi, yurtdışı borçlanması ile askerlik borçlanmasının emeklilik kademeli geçişte dikkate alınıp alınmayacağı, ……….. tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti ile 8 aya ait yersiz tahsil edilen primlerin iadesine karar verilmesi talebi, ………… tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalı olduğunun tespiti ve yaşlılık aylığı bağlanması talebi, SSK ve Bağkur kapsamında yaptığı borçlanmalar dikkate alınarak yaşlılık aylığı almaya hak kazanıldığının tespiti istemi, sigortalılık sürelerinin tespiti ile yaşlılık aylığı bağlanması talebi, sigorta başlangıç tarihinin ………….. tarihi olduğu ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandığının tespiti işlemi, yaşlılık aylığına hak kazandığının ve aylık bağlanması gerektiğinin tespiti istemi, sadece yurtdışı borçlanmasıyla emekli olacak kişinin emeklilik kademeli geçişteki durumu, yaşlılık aylığının iptaline ilişkin Kurum işleminin iptali ve aylığın yeniden bağlanması talebi, ……….. tarihleri arası emekli aylıklarının hesaplanarak ödenmesine karar verilmesi istemi, yaşlılık aylığının kesildiği tarihten itibaren ödenmeye devam edilmesi gerektiğinin tesbiti istemi, annesi üzerinden ölüm aylığı ve kendi çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığı alabileceğinin tespiti talebi, doğum borçlanması yapabileceğine ve yaşlılık aylığı bağlanmasına karar verilmesi talebi, ilk işe girişten sonra yapılan yaş tashihinin (düzeltmesinin) emeklilikte dikkate alınmayacağı, yaşlılık aylığının geç ödenmesi nedeniyle uğradığı zararın Kurumdan tahsili istemi, işten ayrılmadan emeklilik başvurusunda bulunmuş olan kişiye ödenmiş aylıkların Kuruma geri ödenmesi talebi, Bağ-Kur sigortalılığının iptaline ve SSK’dan emekli olması gerektiğine karar verilmesi talebi, fazla ödenmiş olan aylığın Kuruma geri ödenmesi talebi, gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Aylığı bağlayacak kurum

• Aylık tahsisi

• Destekleme primi

• Eksik ödenen emekli maaşı

• Emekliliğe hak kazanma

• Eş ve çocuklara aylık bağlanması

• Fiili hizmet süresi

• Hizmet borçlanması

• Kayıt tashihi

• Kontrol muayenesi

• Kurum işleminin iptali

• Kurum işleminin iptali ve tespit davası

• Kurum zararının tazmini

• Müktesep hakların ihlali

• Sigorta yardımı

• Sigortalılık statüsü

• Sigortalılık süresi

• Sigortalılıkların çakışması-yaşlılık aylığı tahsisi

• Usuli kazanılmış hak

• Uyuşmazlık

• Yaşlılık aylığı hakkının tespiti

• Yaşlılık aylığı tahsis koşulları

• Yaşlılık aylığından yararlanma şartları

• Yurtdışından dönüş