Anasayfa / Eski Haberler / Yeni Torba Yasadan Yaklaşık 4 Milyon 500 Bin Kişi Yararlanacak – 15.01.2013

Yeni Torba Yasadan Yaklaşık 4 Milyon 500 Bin Kişi Yararlanacak – 15.01.2013

Sponsorlu Bağlantılar

05/12/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan (5/12/2012 tarihli haber) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, bazı önemli değişiklik ve eklemeler yapılarak TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi ve 6385 Kanun numarasıyla yasalaştı. Cumhurbaşkanı tarafından da Meclise geri iade edilmeden aynen onaylanması halinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Özellikle sosyal güvenlik sisteminde önemli değişiklikler yapan ve birçok kişinin yaşadığı mağduriyetleri ortadan kaldıracak olan kanundan yaklaşık 4 milyon 500 bin kişi yararlanacak.

Söz konusu kanunla yapılan değişiklerden bazıları şunlar;

– Emekli olduktan sonra Kamuya ait veya kamu ortaklığı bulunan bir işte çalışanların aylıklarının kesilmesi gerekirken; düzenlemeyle kesilmesi gereken aylıkların, tekrar başlatılması için gerekli olan yazılı talep şartı kaldırılacak, bu şekilde kamuda işe başlama tarihi ile yazılı talep tarihi arasındaki aylığın değil sadece kamuda fiili olarak çalışılan döneme ait aylığın kesilmesi ve borç çıkarılması sağlanacak.

– Ana veya babaları üzerinden sağlık yardımı alan veya yetim aylığı alan erkek çocukların liseyi bitirdikleri tarihten itibaren 120 gün daha sağlık hizmetlerinden faydalanması sağlanacak.

– İstiklal savaşı, Kore ve Kıbrıs gazileri ve eşleri; güvenlik ve asayiş görevleri nedeniyle vazife malulü olanlar ve hak sahipleri ile harp malulü olanlar ve bunların hak sahipleri, sevk olmadan doğrudan özel hastaneye gidebilecek ve herhangi bir fark ödemeyecek.

– Esnaf ve tarım Bağ-Kur’luların Bağ-Kur’a ilk defa kayıt oldukları tarihteki basamaklarının esas alınması sağlanacak, böylece basamak değişikliği – farkı nedeniyle sürpriz prim borcu çıkmayacak.

– Emekli olup da ticari faaliyet yürütmesi nedeniyle ödenmesi gereken sosyal güvenlik destek prim borçları ile SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığından emekli olduktan sonra kamuya ait bir işte çalıştığı için aylıkları kesilmesi gerekenlerden bildirim yapılmadığı için aylıkları ödenmeye devam edilen ve bu durumu sonradan tespit edilerek çıkarılan borçların 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılacak ve taksitlendirilecek.

– SGK Genel Kurulunun yapısında yapılan değişiklik uyarınca, SGK Yönetim Kurulunda esnafların da temsil edilmesi sağlanacak.

– Kendi sigortalılığı bulunduğu halde ana-baba veya çocuğu üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanmış olanlara 2012/0cak ayına kadar çıkarılan veya çıkarılacak sağlık harcamalarına ilişkin borçlar affedilecek.

– 5510 sayılı Kanunun “Fiili hizmet süresi zammı” başlıklı 40’ıncı maddesinde yapılan düzenleme ile;

Basın ve gazetecilik mesleğinde Basın Katı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar,

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda Basın Kartı yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle, haber hizmetinde fiilen çalışanlar,

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar, Fiili hizmet süresi zammı uygulamasına dâhil edilerek, belirtilen işyerlerinde çalışılan her 360 günlük hizmet karşılığında toplam prim ödeme gün sayılarına 90 gün fiili hizmet verilmesi sağlanacak.

– 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine göre, Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, %1ila 6,5 arasında değişmekte idi. 81 inci maddede yapılan değişiklik ile kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 olarak sabitlenmiş ve bu oranı %1,5’a indirmeye ve %2,5’a çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu şekilde işyeri tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesi konusundaki birçok bürokratik işlem ve yaşanan ihtilaflar son bulacak.

Ayrıca muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleşmesi ve Türkiye genelinde tek işyeri sicil numarası uygulamasına geçilmesinin önündeki engeller kaldırılmıştır. Yapılan sabitlemeye paralel olarak artık uygulanma kabiliyeti kalmayan işyeri tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi ve değiştirilmesiyle ilgili 5510 sayılı Kanunun 83 ve 84’üncü maddeleri de yürürlükten kaldırılacak.