Anasayfa / Haber / 10’dan Az Çalışanı Olan İşyerlerine İş Güvenliği Kolaylıkları Geliyor

10’dan Az Çalışanı Olan İşyerlerine İş Güvenliği Kolaylıkları Geliyor

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 6 ncı maddesi uyarınca 10’dan az çalışanı bulunan işyerlerinde de iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gerekmektedir. Bu zorunluluk 10 dan az çalışanı bulunan işyerlerinden tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda 1 Ocak 2014 tarihinde başlamış olup, az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerlerinde ise bu yükümlülük 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacak(Bkz. Uzman ve Hekim Çalıştırması / Görevlendirmesi Gereken İşyerleri ve Yapılacak İşlemler).

Örneğin, kuaför ve güzellik salonları tehlikeli sınıfta yer aldığından, çalışan bir kişi olsa bile 1 Ocak 2014 tarihinde yukarıdaki yükümlükler başladı.

Gerçi 10’dan az çalışanı olan işyerlerinde, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi nedeniyle işverenin karşılaşacağı maliyet konusunda devlet tarafından destek sağlanmaktadır (İş Güvenliğinde İşverene Devlet Desteği Uygulaması). Ancak bu destek yine de işveren üzerinde yükü tam olarak kaldırmamakta, özellik az sayıda çalışanı olan işverenleri zorlamaktadır.

Şu an Meclis komisyonlarında görüşmeleri devam eden Torba Yasa Tasarısında, 10’dan az çalışanı olan işyerlerine bazı kolaylıklar getirecek düzenlemelere yer verildi (Bkz. Alt Komisyon Tarafından Torba Yasada Yapılan Önemli Değişiklikler). Eğer tasarıda yer alan hükümler aynen yasalaşırsa;

1- İşyerlerinde hemşire, sağlık memuru gibi diğer sağlık personeli görevlendirme / çalıştırma zorunlu olmaktan çıkacak, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen sektör ve işyerleri için bu zorunlu olacak.

2- 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işveren veya işveren vekili Bakanlıkça ilân edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla, çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikler hariç, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecekler. Yani bunlar iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmek zorunda olmayacak. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak Yönetmelikle belirlenecek.

3- 6331 sayılı Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınması gerekirken, 10‘dan az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için bu raporla kamu hizmet sunucuları (devlet – üniversite hastaneleri) veya aile hekimlerinden de (sağlık ocaklarından) alınabilecek.

4- İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimin işyerinde bulunması gereken süreler, işyerindeki çalışan sayısı esas alınarak belirlendiğinden, yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmeyecek.