Anasayfa / GSS / 30 Günden Az Çalışan Herkes GSS Primini 30 Güne Tamamlamak Zorunda mı?

30 Günden Az Çalışan Herkes GSS Primini 30 Güne Tamamlamak Zorunda mı?

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesi dördüncü fıkrası uyarınca; 4/a (SSK) kapsamında çalışıp ayda 30 günden az gösterilen bazı kişilerin eksik günlere ait genel sağlık sigortası (GSS) primlerini 30 güne tamamlamaları gerekmektedir. Bu durumda olanların öncelikle gelir testine başvurmaları gerekir. Gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az çıkanların eksik günlere ait primlerini devlet ödemekte, aylık geliri asgari ücretin üçte biri veya daha fazla çıkanların ise aylık gelirine tekabül eden ücret üzerinden eksik günlerine ait GSS primlerini kendilerinin ödemesi gerekmektedir.

Ancak GSS primlerini 30 güne tamamlama zorunluluğu, 30 günden az gösterilen herkes için geçerli değildir. Ayda 30 günden az sigortalı gösterilenlerden, GSS primini 30 güne tamamlaması gerekenler şunlardır;

– 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine yani part-time çalışanlar, (aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün nedeni “06-Kısmi İstihdam” olarak seçilenler),

– Ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanlar (aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün nedeni “17- Ev hizmetinde çalışan” olarak seçilenler).

Ayda 30 günden az sigortalı gösterilseler bile aşağıda belirtilenlerin GSS primlerini 30 güne tamamlama, dolayısıyla gelir testi yaptırma mecburiyeti bulunmamaktadır. Bunlar;

– Eksik gün nedeni ‘puantaj’ olanlar,

– Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan emekliler,

– 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar yani kısmi sigortalı olanlar,

– Tek bir işyerinde ayda 30 günden az çalışmakla beraber, birden fazla işyerinde kısmi sigortalı olarak çalıştığı için aylık toplam çalışma süresini 30 güne tamamlayanalar,

– Kamu idarelerinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli personel (4/B) veya geçici personel (4/C) olarak çalışanlar,

– 4857 sayılı İş Kanununa tabi olmakla beraber 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar (özel banka, borsa v.b. sandıklar).

Not: Bu konuda 6745 sayılı Torba Kanun ile bazı değişiklikler yapılmıştır. (Bkz. Artık Herkes GSS Primlerini 30 Güne Tamamlamak Zorunda Değil)