Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

Açıklama:  10 Şubat 2013 Tarihli ve 28555 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ” ile bu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından bağlanan gelir ve aylıklar ile öngörülen yardımlara  ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere ve 5510 sayılı Kanunun İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar başlıklı 16, Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali başlıklı 19, Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri başlıklı 20, Malûl sayılma başlıklı 25, Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları başlıklı 26, Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması başlıklı 27, Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları başlıklı 28, Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi başlıklı 30 ila 37, Evlenme ve cenaze ödeneği başlıklı 39, Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans başlıklı 97 ve 506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri başlıklı geçici 6, Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri başlıklı 9, 506 sayılı Kanunun malûllük ve engellilik hükümlerine ilişkin geçiş hükümleri başlıklı 10 ve Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri başlıklı geçici 14 üncü maddelerine dayanılarak çıkarılan bu Tebliğ, 12 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin yayımlanmasıyla birlikte aynı konuda daha önce 28 Eylül 2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan tebliğ de yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi (4/1-a/SSK – 4/1-b/Bağkur) kapsamında sigortalı olanlar ile bunların hak sahiplerine uzun ve kısa vade sigorta kollarından sağlanan hak ve yükümlülükler ile  yararlanma şartları ve  tahsis mevzuatına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğde; Tanımlar, Malullük sigortasından sağlanan yardımlar, Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar, Yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları, Yaşlılık aylığı başvurusu ve istenilecek belgeler, Yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılık halinin belirlenmesi ve aylığın başlangıcı, Sosyal güvenlik destek primi, Yaşlılık toptan ödemesinden yararlanma şartları ve başvuru, İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlar, Sürekli iş göremezlik  geliri, Ölüm gelirine hak kazanma, Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar, Ölüm aylığına hak kazanma koşulları ve başvuru belgeleri, Ölüm toptan ödemesine hak kazanma koşulları ve  başvuru, Evlenme ödeneği, Cenaze ödeneği, Malullük ve ölüm sigortası bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu, Kanuni temsilciler, vekiller ve yabancı uyrukluların tahsis başvuruları, Zamanaşımının uygulanması, Yürürlükten kaldırılan Tebliğ madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.