Anasayfa / Bağkur / Askerdeyken Kimlerin Sigortalılığı Devam Eder ?

Askerdeyken Kimlerin Sigortalılığı Devam Eder ?

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun “Sigortalı sayılmayanlar” başlıklı 6 ncı maddesi uyarınca kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; fiili (zorunlu) askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri sigortalı sayılmamaktadır. Dolayısıyla bu durumdaki kişilerden sigortalı olanların askerliklerinin veya yedek subay okulu öğrenciliklerinin başladığı tarih itibariyle sigortalılıkları sona ermektedir. Örneğin 4/1-a (SSK) veya 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olan birinin sigortalılığı er veya erbaş veya yedek subay okulu öğrencisi olarak askerliğinin resmi olarak başladığı tarihte sona ermektedir. Bu süre içerisinde yapılmış olan sigortalı bildirimleri de iptal edilmektedir. Askerliğini yedek subay (asteğmen) olarak yapanlar ise öğrencilik süresi dışındaki yedek subaylık döneminde 4/1-c (emekli sandığı) kapsamında sigortalı olmaktadırlar.

Ancak 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar ile isteğe bağlı sigortalıların durumu istisnadır. Bunlar sigortalıyken askere gitmeleri halinde, isterlerse sigortalılıklarını devam ettirebilirler. 4/1-(b)-1 kapsamına, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, 4/1-(b)-3 kapsamına ise anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarından, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortakları girmektedir.

Hatta bu şekilde 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında veya isteğe bağlı sigortalı olup, askerdeyken sigortalılıkları devam eden ve primleri düzenli ödenen kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaya devam edecek.

Askerdeyken sigortalı sayılmayan kişilerin ise 5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesi uyarınca er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler için askerlik borçlanması yapma imkanları bulunmaktadır.

Öte yandan, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 78 inci maddesine göre; askerlik hizmetini yapmakta olanlara verilen sıhhi izinlerin üç aydan fazlası, normal izinlerin ise her yıl için bir aydan fazlası, firarda geçen süreler muvazzaf askerlik hizmetinden sayılmadığından, söz konusu

sürelerde hizmet akdiyle herhangi bir işyerinde çalışanlar, erken terhis mahiyetinde izinli sayılanlar bu sürede çalıştıkları takdirde sigortalı

sayılacaklarından, bunlar belirtilen süreler de 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olabilirler.