Anasayfa / Emeklilik / Borcu Olan Emekliler İçin Son Haftaya Girildi

Borcu Olan Emekliler İçin Son Haftaya Girildi

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önce belirtildiği üzere (6385 Sayılı Torba Kanunla Yapılan Düzenlemelerin Ayrıntıları başlıklı haber), 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la 5510 sayılı Kanuna eklenen;

– Geçici 46 ncı maddeyle, emekli olduktan sonra 4/b (Bağ-Kur) kapsamında tekrar çalışmaya başlayan, dolaysıyla sosyal güvenlik destek primi ödemesi gereken, ancak bu primleri ödemediği için durumu daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilen ve geriye dönük olarak adına birikmiş sosyal güvenlik destek primi borcu çıkarılan kişilerin, 28/2/2013 tarihi itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîlerinin,

– Geçici 47 nci maddeyle de Kamuya ait veya kamu ortaklığı bulunan işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 19/1/2013 tarihini takip eden ödeme dönemine kadar kesilmeyip yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin asli ve ferî borçların,

ilgililerin 1/2/2013 tarihinden itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılması, yani borçların geriye dönük olarak yeniden hesaplanarak 36 aya kadar taksitlendirilmesi imkanı getirilmiş, düzenlemenin ayrıntılarıyla ilgili olarak ise Sosyal Güvenlik Kurumu 11/2/2013 tarihli ve 2013/8 sayılı Genelgeyi yayımlamıştı (SGK Yeni Borç Yapılandırmasının Ayrıntısına İlişkin Genelgeyi Yayımladı başlıklı haber).

Söz konusu borç yapılandırma ve taksitlendirmesine başvuru için nihayet sona gelinmiş olup, 1 Şubat 2013 tarihinde başlamış olan dört aylık başvuru süresi 31 Mayıs 2013 Cuma günü mesai bitiminde sona ermektedir.