Anasayfa / Yazarlar / Esman DİLLİ / Çalışanların Durumuna Göre Asgari Ücretten Ne Kadar Vergi Kesilmektedir?

Çalışanların Durumuna Göre Asgari Ücretten Ne Kadar Vergi Kesilmektedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Asgari geçim indirimi uygulaması başlamadan önce, sakatlık indiriminden yararlananlar hariç, asgari ücretle çalışanların tamamının aylık ücretlerinden aynı miktarda gelir vergisi kesilmekteydi. Yani çalışanın evli veya bekar olması, eşinin çalışıp çalışmaması, çocuk sahibi olması bir anlam ifade etmemekteydi. Bu durum sadece asgari ücretle çalışanlar için değil, bütün çalışanlar için geçerliydi. Vergi iadesi ise sadece yıl içerisinde fatura veya fiş toplamış olanlara, bir sonraki yıl içerisinde yapılmaktaydı.

Ancak, 5615 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle getirilen ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan asgari geçim indirimi durumu değiştirdi. Bu yeni uygulama çerçevesinde, vergi iadesi kalktı, çalışanlardan evli – bekar, eşin çalışıp çalışmaması, çocuk sahibi olma durumlarına göre farklı miktarda gelir vergisi kesilmesi uygulaması başladı.

Asgari Geçim İndirimi Nedir – Nasıl Uygulanır?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, işverenler tarafından, çalışanların aylık ücretlerinden gelir durumlarına göre, % 15, % 20, % 27 veya % 35 gelir vergisi kesilmesi ve Devlete (Maliyeye) ödenmesi gerekmektedir. Asgari geçim indirimi ise çalışanın ücretinden kesilmesi gereken gelir vergisinden indirim yapılmasını, daha açık bir anlatımla çalışanın aylık ücretinden kesilip devlete ödenmesi gereken asgari geçim indirimi kadar tutarın, işveren tarafından devlet yerine işçiye ödenmesi anlamına gelmektedir.

Asgarî geçim indirimi kapsamında; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarı esas alınarak, çalışanın aylık ücretinden kesilmesi gereken gelir vergisinden;

– Mükellefin (çalışanın) kendisi için % 50,

– Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10,

– Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için % 10, diğer çocuklar için % 5,

oranında indirim yapılmaktadır.

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınmaktadır.

Öte yandan, asgari geçim indirimi sadece gelir vergisi kesintisinde dikkate alınmakta olup, damga vergisi ise ailevi durumuna bakılmaksızın bütün çalışanların ücretlerinden ‰ 7,59 oranında kesilmektedir. Kapıcı asgari ücretlerinden  ise hiçbir vergi kesilmemektedir.

Asgari geçim indirimi düşüldükten sonra, 16 yaşından büyük ve asgari ücretle çalışan bir kişinin aylık ücretinden, ailevi durumuna göre 01/01/2013-30/06/2013 tarihleri arasında aşağıda belirtilen miktarda gelir vergisi kesilmektedir.

Önemli Açıklama: Her yıl 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere aylık asgari ücret artırıldığından, asgari ücretten kesilmesi gereken % 15 oranındaki gelir vergisi de artmaktadır. Ancak asgari bu artışa karşılık asgari geçim indirimini hesabında her yıl 1 Ocak’ta uygulamaya giren asgari ücret esas alındığından, Temmuz ayında herhangi bir artış yapılmadığından; 1 Temmuzdan itibaren asgari geçim indirimi miktarı aynı kalırken, aylık kesilmesi gereken gelir vergisi tutarı artmakta, buna bağlı olarak aylık kesilen vergi miktarları da artmaktadır.