Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca iş kazasının işveren tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumu’na da en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekir. Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca da meslek hastalığının işverence öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekir. Bildirim için tanınan sürede resmi tatil günlerine rastlayan günler üç iş günü hesabında dikkate alınmaz. Bu bildirimin süresinde yapılmaması halinde 6331 sayılı Kanunun 26/1-e maddesi gereğince idari para cezası uygulanır. (Bkz. 2016 Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları).

İş kazası ve meslek hastalığına ilişkin bildirim e-bildirge sistemi üzerinden yapılır. Eğer kağıt ortamında yapılacaksa aşağıda linki yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile yapılması gerekir. Bildirim formu elden verilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. Adi posta veya kargo ile yapılan bildirimlerde Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde ise postaya veriliş tarihi Kuruma yapılan bildirim tarihi olarak esas alınır.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu