Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

2 Kasım 2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, 665 sayılı “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile bakanlık bünyesinde yer alan Teftiş Kurulu ve İş Teftiş Kurulu ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu İş Teftiş Kurulu’nun çatısı altında birleştirilmiş, bu Yönetmelik de bu düzenleme doğrultusunda hazırlanarak 31 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle birlikte 16 Kasım 1991 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği, 16 Ekim 1996 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği, 10 Ekim 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte; İş Teftiş Kurulunun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlenmiştir. İş Teftiş Kurulunun teşkilat, görev ve yetkileri ile İş Teftiş Kurulu Başkanının, müfettişlerin, müfettiş yardımcılarının ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı şube müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, İş Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının seçilme, yetiştirilme ve atanmaları, özlük hakları ile çalışma usul ve esasları yönetmeliğin kapsamını oluşturmaktadır.

Yönetmeliğin bölüm başlıkları aşağıda belirtilmiştir;

– Teşkilat, görev ve yetkiler.

– Müfettiş yardımcılığına giriş şartları, giriş sınavı ve işlemleri.

– Müfettişliğe giriş, müfettiş yardımcılığına atanma, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi, yetki ve yeterlik.

– Yükselme, kıdem ve müfettişlik güvencesi.

– Teftiş faaliyetleri, teftiş türleri, teftiş raporları ve raporlar üzerine yapılan işlemler.

– Hizmetiçi eğitim.

Kurula bağlı olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa illerinde Grup Başkanlıkları bulunmaktadır (Bkz. İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlıkları ve Bağlı İller).