Anasayfa / Bilgi / İşe Başlayanlar E-Devletten Kendi Girişlerini Bildirebilir

İşe Başlayanlar E-Devletten Kendi Girişlerini Bildirebilir

Sponsorlu Bağlantılar

Kayıt dışı istihdamın (sigortasız çalıştırılmanın) önlenmesi için 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla önemli düzenlemeler yapılmıştı. O düzenlemeden biri halen uygulanıyor.

Yapılan düzenlemelerden biri de işe başlayan sigortalıların kendilerini Sosyal Sigortalar Kurumuna (SSK) bildirmeleri idi. 2007 yılında sosyal güvenlik kuruluşları SGK çatısı altında birleşti ve düzenlemeler 5510 sayılı Kanunla yapıldı. 5510 sayılı Kanunun “Sigortalı bildirimi ve tescili” başlıklı 8 inci maddesine “Sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirirler. Ancak, sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez.” şeklinde bir fıkra konularak aynı uygulamanın devamı sağlandı.

Dolayısıyla herhangi bir işyerinde çalışmaya başlayan işçi eğer sigorta girişinin yapılıp yapılmadığından emin değilse, sigortalı çalışmaya başladığını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirebiliyor. Daha önceleri çalışmaya başlayanlar sadece hizmet dökümlerine bakarak çalıştıkları işyerinden sigorta girişlerinin ve bildirimlerinin verilmediğini görebiliyordu. Ancak hizmet dökümünde de sigorta girişi hemen görünmüyordu. (Bkz. Aylık Çalışmaya Ait Sigorta İnternette Ne Zaman Görünür ?). e-Devlet sayfasına yeni bir uygulama eklendi. e-Devlet’te yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasındaki 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti (https://www.turkiye.gov.tr/4a-tescil-kaydi) linkine tıklanarak işe başlayan kişi sigorta girişinin yapılıp yapılmadığını görebiliyor.

Yaptığı kontrol sonucunda işyeri tarafından sigorta girişinin yapılmadığını öğrenen veya sorgulama yapmayıp bu konuda şüphesi olan kişi, yine e-Devlet sayfasından çalıştığını bildirebilir. Bunun için artık eskiden olduğu gibi SGK Müdürlüklerine gitme zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu bildirim e-Devlet sayfasından, Kurumlar/Sosyal Güvenlik Kurumu/4A (Hizmet Akdiyle Çalışanlar) Hizmetleri/4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-4a-sigortalilik-bildirimi) linkinden ulaşılacak sayfadan yapılabilir.

Sigortalı böyle bir bildirimde bulunduktan sonra ilgili SGK Müdürlüğü sistemden gerekli kontrolleri yapar, eğer işveren o kişiyi sigortalı olarak Kuruma bildirmişse ve sigorta başlangıç tarihi sigortalının bildirdiği işe başlama tarihi ile mutabıksa sorun kalmaz. Eğer o sigortalıyla ilgili olarak işverenin bildirdiği tarih ile sigortalının bildirdiği işe başlama tarihleri farklı ise veya işveren o kişinin henüz sigorta girişini vermemişse, ilgili SGK Müdürlüğü işverene ve gerekirse sigortalıya durumu bir yazıyla bildirir. Sorun yine çözülmezse Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından o işyeriyle ilgili inceleme yapılır. (isvesosyalguvenlik.com)