Anasayfa / Soru - Cevap / İsteğe Bağlı Sigorta Hangi Hallerde 4/a (SSK) Kapsamında Sayılır

İsteğe Bağlı Sigorta Hangi Hallerde 4/a (SSK) Kapsamında Sayılır

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 51 inci maddesinin son fıkrasında, “İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve söz konusu süreler, bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı olmak üzere 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.” Hükmü yer aldığından, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortaya ödenen primler 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sayılmaktadır. Ancak aynı Kanunda buna istisnalar tanınmıştır. Buna göre;

1- İşçi olarak 30 günden az çalışan kişilerden, aylık çalışma süresini 30 güne tamamlamak için isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerin ödedikleri bu primler 1/3/2011 tarihinden itibaren 4/1-a yani SSK kapsamında değerlendirilmektedir.

2- Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların işverenleri, bunların sadece kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primlerini ödemek zorunda olup, bu durumdaki sigortalılara Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaksızın uzun vadeli sigorta kolları için isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeme imkanı tanınmıştır. Bu durumdaki sigortalıların isteğe bağlı sigortaya ödediği primler de aynı şekilde 25/2/2011 tarihinden itibaren 4/1-a yani SSK kapsamında değerlendirilmektedir.

3- Öte yandan 1 Ekim 2008 tarihinden önce SSK isteğe bağlı sigortaya ödenmiş olan primler de 4/1-a (SSK) kapsamında sayılmaktadır.

Sigortalı hizmetlerin Bağ-Kur veya SSK kapsamında değerlendirilmesi neyi etkiler ?

Birden fazla kapsamda prim ödemesi / sigortalı hizmeti olan kişiler emekli olacağı (yaşlılık aylığı bağlanacağı) zaman, son yedi yıl içerisinde hangi kapsamda daha fazla hizmeti / prim ödemesi varsa, kişi o kapsamda emekli olacağından, bu konu önem taşımaktadır. Son yedi yıl içerisinde Bağ-Kur kapsamında daha fazla hizmeti olan kişi Bağ-Kur şartlarında, SSK kapsamında daha fazla hizmeti olan kişi ise SSK kapsamında emekli olmaktadır (Bkz. Emeklilik Başvurusunda Son Yedi Yıl – 1260 Gün Uygulaması Nedir ?).